Vlaams decreet overgeleverd aan Franstalige grillen?

27 november 2019, over deze onderwerpen: Cultuur

Vandaag wilden de meerderheidspartijen de stemming agenderen van de veelbesproken wijziging van het decreet Sociaal-Cultureel Werk. In navolging van het Vlaams regeerakkoord worden daarmee de regels voor de subsidiëring van sociaal-culturele organisaties aangepast, met focus op gemeenschapsvorming. Een deel van de oppositie diende een motie in die de stemming uitstelt omwille van ‘discriminatie om ideologische en filosofische redenen’. Daardoor moeten Kamer en Senaat desgevallend oordelen of het decreet discriminerend is. Tot grote consternatie van hoofdindiener Marius Meremans: “De indienende partijen, PVDA, sp.a en Groen vertegenwoordigen één vierde van de Vlamingen in het halfrond. Zij leggen de verantwoordelijkheid over een decreet dat 100 procent Vlaamse materie betreft nu bij Kamer en Senaat.”

In navolging van het Vlaams regeerakkoord, dat de regels voor de subsidiëring van sociaal-culturele organisaties wil wijzigen, hebben de meerderheidspartijen een voorstel van decreet uitgewerkt en ingediend. “Organisaties die segregatie in de hand werken subsidiëren we niet langer, maar initiatieven die samenleven bevorderen krijgen onze steun”, zegt Marius Meremans.

De meerderheidspartijen wilden deze decreetswijziging zo snel mogelijk in werking laten treden. “Het decreet treedt idealiter in werking op 1 december 2019. Zo krijgen organisaties nog voldoende tijd om het nieuwe decreet als leidraad te gebruiken bij de opmaak van hun beleidsplannen voor de indieningsdatum van 31 december 2019. Wachten tot de volgende procedure, wil zeggen dat we pas voor de subsidieperiode van 2026-2030 wijzigingen konden aanbrengen. Dit is veel te ver weg”, aldus Meremans.

Een deel van de oppositie gooide evenwel roet in het eten door een motie in te dienen op basis van artikel 73 van het reglement van het Vlaams Parlement betreffende ‘discriminatie om ideologische en filosofische redenen’. Daardoor moet parlementsvoorzitter Liesbeth Homans de motie onmiddellijk bezorgen aan de voorzitters van de Kamer, de Senaat en het Parlement van de Franse Gemeenschap. Zij oordelen dan samen met de voorzitter van het Vlaams Parlement over de ontvankelijkheid van de motie. Als de motie ontvankelijk wordt verklaard, worden het voorstel van decreet en de motie verwezen naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. Zij moeten oordelen over de gegrondheid van de motie. In afwachting van die uitspraak moet de behandeling in het Vlaams Parlement opgeschort worden.

“Uiteraard: the duty of the opposition is to oppose”, vervolgt Meremans. “Maar de indienende partijen, PVDA, sp.a en Groen leggen de beslissing over dit decreet nu bij Kamer en Senaat. Nota bene een decreet aangaande cultuur, dus een exclusief Vlaamse materie. De indienende partijen vertegenwoordigen bovendien slechts één vierde van de Vlamingen. Qua democratisch gehalte kan dat tellen. En dat op basis van een artikel uit het reglement van het Vlaams Parlement dat in de hele geschiedenis van dit parlement bijna nooit werd gebruikt, de laatste keer in de jaren 1980.”

“Dat is zeer jammer, want met dit decreet stellen wij net verbinding, gemeenschapsvorming en inclusie centraal. Bovendien is snelle duidelijkheid in het belang van alle betoelaagde sociaal-culturele organisaties. Daarover Franstalige partijen laten oordelen? Deze houding van sp.a, Groen en PVDA begrijp ik echt niet", besluit Meremans.