Vissers moeten voldoende visruimte krijgen

7 september 2016, over deze onderwerpen: Europees beleid, Visserij

De Noordzee is een attractiepark geworden voor ngo's en energiebedrijven. Dat zeggen Vlaamse en Nederlandse vissers. Ze zeggen ook dat er steeds minder ruimte op zee is om te vissen. Federaal parlementslid Daphné Dumery (N-VA) en Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA) steunen de 'wake up call' van de vissers die de visgronden in de Noordzee willen behouden. De parlementsleden roepen op om bij het herzieningsproces van het Marien Ruimtelijk plan rekening te houden met de visserijsector.

Europees visserijbeleid
Vlaamse en Nederlandse vissers groepeerden zich in een aktiecomité dat stelt dat er teveel knelpunten zijn in de Europese aanlandingsplicht. Ze pleiten daarbij ook voor het behoud van ruimte op zee. 

De visserij wordt vooral door Europa geregeld en deze regelgeving bepaalt ook dat er steeds meer gebieden in  de Noordzee tot beschermde natuur verklaard worden. Hierdoor moeten vissers telkens op zoek naar nieuwe gebieden om te vissen.

Het actiecomité vraagt ook inspraak bij de aanleg van windmolenparken. Deze worden vaak in goede visgebieden gebouwd en zijn nadien verboden voor visserijactiviteiten.

Marien Ruimtelijk Plan
Het huidige Marien Ruimtelijk Plan (MRP), dat alle activiteiten op zee in evenwicht moet brengen, dateert van 2014 en loopt tot 20 maart 2020. Concreet betekent dit dat het herzieningsproces nog deze legislatuur zal worden opgestart en zelfs gefinaliseerd. Dit betekent ook dat onze politiek kan bijsturen.

Kamerlid Daphné Dumery: "Op steeds minder plaatsen kan in onze Noordzee gevist worden. De Noordzee mag niet enkel een speeltuin zijn voor energiebedrijven en blue growth. Ik wil de staatssecretaris van de Noordzee dan ook vragen om rekening te houden met de visserij bij de herziening van het MRP."

"Onze Noordzee biedt heel wat opportuniteiten. Die moeten we benutten, maar de visserijsector mag niet steeds aan het kortste eind trekken", zegt Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen. "Daarom steunen we een publieksvriendelijke actiebereidheid van de vissers. De netelige positie van de visser moet onder de aandacht worden gebracht. Het wordt een belangrijke uitdaging om in het nieuwe MRP alle diverse belangen te verzoenen."

Er hangt bovendien nog onzekerheid boven het hoofd van de vissers met de op til staande Brexit. Als de Britten uit de unie stappen, worden ze opnieuw baas over hun visserijrechten, terwijl onze Vlaamse vissers de helft van hun vangst uit Britse wateren halen. Een Brexit zou dit wel eens kunnen veranderen.