Verzekering gewaarborgd wonen nu ook voor zelfstandigen na stopzetting activiteiten

29 maart 2019, over deze onderwerpen: Ondernemen, Werk zoeken en werkloosheid, Financiën, Een huis kopen

Het Vlaams Parlement heeft de wijziging van het decreet verzekering gewaarborgd wonen goedgekeurd. Het decreet voorziet nu ook dat zelfstandigen die met een onvrijwillige stopzetting te maken krijgen, aanspraak maken op een tegemoetkoming in de afbetaling van hun hypothecaire lening. “Dat hiaat wilden we dringend oplossen”, zegt hoofdindiener Jelle Engelbosch.

Wie een hypothecaire lening afsluit voor de aankoop, bouw of verbouwing van een woning, kan onder bepaalde voorwaarden een verzekering gewaarborgd wonen afsluiten. Hiermee wordt hij verzekerd tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering is bovendien gratis.

Voor de zelfstandigen was dit tot nu niet mogelijk bij onvrijwillige stopzetting van de activiteiten. “Een hiaat”, volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Jelle Engelbosch die aan de basis ligt van deze decreetswijziging. Het decreet verruimt de mogelijkheden voor zelfstandigen, waardoor de lat op dit vlak gelijk komt te liggen met de werknemers. “Ook zelfstandigen hebben nood aan een vangnet wanneer het plots moeilijk wordt. Eerder hebben we in het Vlaams Parlement daarom een resolutie aangenomen met de vraag aan de Vlaamse Regering om de dekking uit te breiden naar zelfstandigen, niet alleen wanneer ze arbeidsongeschikt zijn maar ook wanneer ze geconfronteerd worden met een onvrijwillige stopzetting.”

Drempel verlagen
Met deze decreetswijziging zetten we een volgende stap. Deze werd goedgekeurd in de commissie en moet dus ook nog plenair gestemd worden. Daarna moet de regering er verder mee aan de slag. “De vijfjarige overeenkomst met de verzekeraar wordt in de loop van 2019 opnieuw aanbesteed. Aangezien we in de loop van dit jaar een nieuwe vijfjarige overeenkomst sluiten met een verzekeraar, is het belangrijk dat we deze uitbreiding nu nog realiseren. In het bestek zal aan de verzekeraars worden gevraagd of en tegen welke premievoorwaarden een uitbreiding van de verzekering naar het hierboven beschreven risico mogelijk is. De regering kan dit nu mee opnemen in haar bestek”, aldus Axel Ronse en Lorin Parys die het decreet mee ondertekenden.

“Met deze uitbreiding willen we de drempel verlagen voor hardwerkende zelfstandigen en hen de nodige steun bieden, niet alleen wanneer ze arbeidsongeschikt zijn maar ook wanneer ze geconfronteerd worden met een onvrijwillige stopzetting”, besluit Jelle Engelbosch.