Verzameldecreet onderwijs goedgekeurd in Vlaams Parlement

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werd gisteren Onderwijsdecreet XXX goedgekeurd. Elk jaar wordt een dergelijk verzameldecreet goedgekeurd met regelgeving voor alle onderwijsniveaus. Het is een decreet dat wordt gekenmerkt door techniciteit, maar het zorgt wel voor noodzakelijke aanpassingen.

“We zijn tevreden dat met dit decreet de leerplichtverlaging naar 5 jaar wordt verankerd. Het decreet biedt ook een oplossing voor de kwestie van de levensbeschouwelijke vakken”, zeggen Vlaams Parlementsleden Koen Daniëls en Kathleen Krekels. De verlaging van de leerplicht is de meest opvallende maatregel uit het decreet. Elke kleuter ouder dan 5 jaar zal vanaf volgend schooljaar 290 halve dagen op school moeten zijn. Met die maatregel willen de parlementsleden de kleine groep kleuters die momenteel niet wordt bereikt maximale onderwijskansen geven. Volgens de grondwet moeten levensbeschouwelijke vakken worden aangeboden in het leerplichtonderwijs. Dat is niet zo evident in het kleuteronderwijs, daarom komt er een “opt in-systeem” waarbij ouders zelf kunnen kiezen of hun kind zo’n vak zal volgen of niet.

“We zijn als N-VA ook verheugd dat er vanaf volgend schooljaar in de derde kleuterklas een verplichte taalscreening komt. We weten dat taalachterstand een grote voorspeller is van leerachterstand. Om die achterstand te vermijden behoort een taalbad binnenkort tot de mogelijkheden”, zeggen Annabel Tavernier en Koen Daniëls.

Arnout Coel legt zich in de commissie Onderwijs toe op capaciteit, van investeringen in schoolinfrastructuur tot inschrijvingsregels. Hij toont zich tevreden dat Vlaamse subsidies voor schoolinfrastructuur tot 30 jaar kunnen worden teruggevorderd, indien een schoolgebouw een andere bestemming krijgt en bijvoorbeeld wordt verkocht. Voorheen was dat 20 jaar. “Dat moet ervoor zorgen dat de gebouwen waarin Vlaanderen investeert zo lang mogelijk een onderwijsdoel dienen”, verklaart hij.

In het decreet is ook voorzien dat de UHasselt vier nieuwe opleidingen mag aanbieden. Vanuit de UHasselt kwam de vraag om uit te breiden met vier nieuwe studiedomeinen, maar daar is momenteel geen budgettaire ruimte voor. “Sommige Limburgse parlementsleden steunden deze oproep en verweten me mijn Limburggevoel kwijt te zijn, maar ik kan hen geruststellen dat dit nog springlevend is”, zegt Karolien Grosemans. “De vier nieuwe opleidingen zijn er in één keer vier meer dan we nu hebben. Dat is de uitvoering van het regeerakkoord en een grote stap vooruit.”

Ten slotte moeten onderwijsinstellingen in het leerplichtonderwijs en hoger onderwijs dankzij dit decreet voortaan minstens de officiële benamingen van de opleidingen hanteren. Dat is in het belang van leerlingen, leraren, docenten en ouders. “Als de vlag de lading dekt, kunnen ouders het studieaanbod tussen scholen vergelijken zoals het hoort”, besluit Daniëls.