Versnelde degressiviteit is stap in de goede richting

19 juli 2018, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Uitkeringen

Gisteren raakte bekend dat minister voor Werk, Kris Peeters, laat onderzoeken hoe de werkloosheidsuitkeringen sneller kunnen dalen in de tijd. Een prima idee, volgens Kamerlid Wouter Raskin. “Mijn partij steunt elk constructief voorstel dat bijdraagt tot het beter functioneren van onze arbeidsmarkt. We moeten alleen oppassen dat we geen inactiviteitsval creëren door de forfaitaire uitkeringen te verhogen.”

Eén van de pistes die op tafel liggen, is het voorstel van professor Stijn Baert. Dat voorziet in een verhoogde uitkering bij het begin van de werkloosheid, een snellere degressiviteit en – na twee jaar – een forfait dat 15 procent hoger is dan het leefloon. Kamerlid Wouter Raskin: “Dit is zeker een positief voorstel. Hogere uitkeringen bij de start bieden een betere verzekering tegen het inkomensverlies voor wie zijn job verliest. De versnelde degressiviteit stimuleert de werkloze dan weer om snel en actief op zoek te gaan naar een nieuwe baan.”

Minder enthousiast is Raskin over het idee om de forfaitaire uitkering voor wie langer dan twee jaar zonder werk zit, te verhogen. “Hierdoor zullen langdurig werklozen te weinig geprikkeld worden om zich terug op de arbeidsmarkt te begeven. Een betaalde baan is voor hen immers onvoldoende lonend. Zo’n inactiviteitsval moeten we absoluut vermijden.”

De federale regering werkt aan een arbeidsdeal om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. “Mijn partij streeft naar een ambitieuze deal. Een verscherpte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering moet daar zeker deel van uitmaken. Het gaat hier niet om een besparingsoefening, maar om een positieve stimulans voor werklozen om op zoek te gaan naar een job. Het beperken van de uitkeringen in de tijd blijft voor ons essentieel, maar deze maatregel vormt alvast een stap in de goede richting”, aldus Raskin.