Verplichte sterilisatie tegen kattenleed

23 december 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Alle katten die geboren zijn na september 2014 moeten gesteriliseerd of gecastreerd worden. Eigenaars van zo een kat krijgen tijd tot 1 januari 2020 om de ingreep te laten uitvoeren. Wie in de toekomst katjes wil kweken, zal een erkenning als hobbykweker kunnen aanvragen. Steden en gemeenten zullen een kattenplan moeten opstellen om het zwerfkattenprobleem aan te pakken. Dat is allemaal beslist door de Vlaamse Regering. “We willen vat krijgen op de kattenpopulatie, in het belang van de dieren zelf”, zegt Dierenminister Ben Weyts. “Er worden nu gewoon te veel katten geboren en veel te veel dieren eindigen op straat of in een asiel.”

Er worden alleen al in Vlaanderen naar schatting 1,1 miljoen katten gehouden: 26 procent van alle Vlaamse huishoudens heeft minstens één kat. Er worden op dit moment te veel katten geboren, wat jammer genoeg betekent dat veel dieren vroeg of laat op straat of in een asiel belanden. Dat is verre van diervriendelijk en zorgt soms voor heel wat overlast. Daarenboven worden jaarlijks nog steeds meer dan 1.000 katten geëuthanaseerd in asielen. Vlaams Dierenminister Ben Weyts wil nu eindelijk greep krijgen op de kattenpopulatie. De minister vroeg en kreeg een advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn en werkte op basis daarvan een nieuwe regelgeving uit.

Concreet moeten alle katten die geboren zijn na september 2014 gesteriliseerd of gecastreerd worden. Eigenaars krijgen tot 1 januari 2020 de tijd om die ingreep te laten uitvoeren. Nieuwgeboren katjes zullen gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden voor de leeftijd van vijf maand of voor verhandeling. De verantwoordelijkheid voor de ingreep wordt bij de kwekers gelegd. Er kan alleen een uitzondering gemaakt worden als de kat naar een andere erkende kweker of naar een asiel gaat - om te vermijden dat mensen niet zouden durven om verloren gelopen of verwaarloosde katten aan te bieden. In de asielen zullen katten ook gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden voor ze geadopteerd kunnen worden. Katten die afkomstig zijn van buiten Vlaanderen, zullen eveneens de ingreep moeten ondergaan voor de leeftijd van vijf maand. Als een geïmporteerd dier ouder is dan vijf maand, dan zal het gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden binnen de dertig dagen na aankomst in Vlaanderen.

Particulieren die katten willen kweken, kunnen een erkenning aanvragen als hobbykweker. Ze moeten dan gewoon voldoen aan de normale voorwaarden rond goede huisvesting, adequate verzorging, diergeneeskundige begeleiding en aangepaste socialisatie (voldoende tijd bezig zijn met de dieren).

De controle op de nieuwe regelgeving zal gebeuren via de kattendatabank. De dierenarts moet de kat registeren in de kattendatabank en daarbij ook aangeven of het dier gesteriliseerd is. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een boete. 

Om te zorgen voor een brede en gerichte aanpak van de zwerfkattenproblematiek moeten alle steden en gemeenten daarenboven voortaan een eigen kattenplan opstellen en de problematiek lokaal in kaart brengen.

“Wie zijn kat graag ziet, laat die steriliseren. Dat is niet alleen goed voor dierenwelzijn maar voorkomt ook nog eens overlast én dierenleed. Samen kunnen we de wildgroei van het kattenbestand een halt toeroepen ”, besluit Weyts. “Het is daarenboven een eenmalige uitgave. Voor voeding en verzorging van een kat en benodigdheden zit je gemiddeld aan meer dan 500 euro per jaar, blijkt uit onderzoek.”