Vermageringsingrepen opnieuw met 20 procent gestegen laatste 5 jaar

26 maart 2019, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Preventie, Confederalisme

Het aantal mensen dat een vermageringsingreep ondergaat in dit land blijft stijgen, dit met 20 procent in 2017, tegenover vijf jaar geleden. Eén op de vijf ingrepen vindt al plaats voor het 30ste levensjaar. Opvallend is ook dat er in Wallonië bijna dubbel zoveel ingrepen plaatsvinden dan in Vlaanderen. Kamerlid Yoleen Van Camp vroeg de cijfers op en ziet hierin een zoveelste argument om de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid te splitsen. “Dan zouden de deelstaten de budgetten hebben om in te zetten op preventie, gericht op hun doelpopulatie, zoals jongeren, én de vruchten plukken van dergelijke investeringen.” Van Camp pleit voor terugbetaling van diëtist én psycholoog in de aanpak van overgewicht.

Het aantal patiënten dat een vermageringsingreep ondergaat stijgt gestaag verder, tot 14 173 patiënten in 2017. Dit is een stijging met 20 procent ten opzichte van 5 jaar geleden. 340 van de 14 173 vermageringsingrepen (2 procent) werd uitgevoerd bij Belgen van 17 of 18 jaar – in principe de jongste leeftijd waarop dergelijke ingrepen uitgevoerd mogen worden. Het merendeel van de vermageringsingrepen (70 procent) wordt uitgevoerd voor de leeftijd van 50 jaar en 21 procent van de ingrepen nog voor de leeftijd van 30 jaar. Bij één patiënt werd de ingreep nog uitgevoerd op 81-jarige leeftijd.

De gastric sleeve, waarbij een stuk van de maag wordt weggenomen, wint duidelijk aan populariteit, terwijl het aantal maagringoperaties en gastric bypasses (scopinaro’s) procentueel afneemt. De gastric bypass blijft wel afgetekend de meest toegepaste ingreep en maakt nog altijd 63 procent van de vermageringsingrepen uit (ten opzichte van 72 procent 5 jaar geleden). Yoleen Van Camp: “Vermageringsoperaties zijn zeker een onderdeel van de behandeling van obesitas en moeten terugbetaald blijven. Wat vandaag echter ontbreekt is een totaaltraject, waarbij ook diëtist én psycholoog terugbetaald worden bij mensen met obesitas.”

Opvallend is ook dat, ten opzichte van het bevolkingsaantal, in Wallonië bijna dubbel zoveel vermageringsingrepen (6 261 op 3,6 miljoen inwoners) worden toegepast dan in Vlaanderen (6 710 op 6,5 miljoen inwoners). Van Camp is niet verbaasd, want Wallonië telt ook meer mensen met overgewicht en obesitas. Het aantal mensen met obesitas in Wallonië bedraagt bijvoorbeeld 16 procent tegenover 12,5 procent in Vlaanderen. Het verschil is het meest uitgesproken bij jongeren met overgewicht (25 procent tegenover 16 procent in Vlaanderen). Van Camp: “Daarom zou het beter zijn om de sociale zekerheid te organiseren op het deelstaatniveau. Dan beschikten de deelstaten over de volledige budgetten om te investeren in preventie én zouden ze er de vruchten van plukken. Wallonië zou bijvoorbeeld meer acties bij jongeren kunnen inzetten, om concreet te zijn.”