Verhoging rolrecht zal niet leiden tot efficiëntere justitie

27 maart 2012, over deze onderwerpen: Justitie

Minister van Justitie Annemie Turtelboom wil de kosten om een rechtszaak te beginnen met 15% verhogen. De maatregel zal de Belgische Staat jaarlijks 5 miljoen euro opbrengen. Volgens minister Turtelboom belemmert dit geenszins de toegang tot het gerecht en zal dit de kwaliteit van de rechtsgang verhogen. N-VA-kamerlid Kristien Van Vaerenbergh is het niet eens met deze zienswijze.

"Dit klopt niet," vindt Kristien Van Vaerenbergh. "Deze maatregel is er enkel gekomen omdat de regering inkomsten zocht. Het verhogen van het startgeld zal zeker niet leiden tot een snellere rechtsgang en al evenmin tot een verbetering van de kwaliteit. Hiervoor is onder andere een doorgedreven informatisering nodig. Hopelijk gebruikt de minister deze 5 miljoen meeropbrengst daarvoor en niet om lompweg het gat in de begroting te dichten."

In totaal verdient de overheid elk jaar 33 miljoen euro bij het innen van rolrechten. Daarnaast ontvangt de Belgische Staat nog 5,6 miljoen euro aan expeditierechten, dit zijn bijdragen die de burger of zijn advocaat betaalt voor het ontvangen van een afschrift van zijn dossier. Deze expeditierechten stonden ter discussie nu meer en meer advocaten met moderne middelen zoals smartphones en leespennen zelf kopies nemen van dossiers. In Antwerpen vaardigde de correctionele rechtbank daarom een scanverbod uit.