Vereenvoudigde belastingaangifte voor 4 op 10 Belgen

2 februari 2018, over deze onderwerpen: Belastingen

Op voorstel van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt en staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken, wordt de procedure van vereenvoudigde aangiftes uitgebreid. Binnenkort zullen drie miljoen belastingplichtigen kunnen genieten van de vereenvoudigde aangiftes.

Een vereenvoudigde aangifte is een belastingbrief waarin de gekende fiscale gegevens van de belastingplichtige vooraf door de fiscus worden ingevuld. Het enige dat de burger moet doen is de gegevens controleren en eventuele ontbrekende gegevens terugzenden naar de fiscus.

De voorwaarde van het maximumbedrag aan bezoldigingen wordt nu afgeschaft voor deze vereenvoudigde aangifte. De belastingplichtige ontvangt hierdoor een voorstel van vereenvoudigde aangifte, ongeacht het bedrag van bezoldigingen waarover hij/zij beschikt. Op die manier wordt de doelgroep van de vereenvoudigde aangifte dus fors uitgebreid.

De voorwaarde van een maximumbedrag aan bezoldiging wordt dus afgeschaft, maar er blijven wel andere beperkingen gelden. Wanneer een belastingplichtige een lening heeft of inkomsten uit het buitenland krijgt, gaat hij/zij bijvoorbeeld nog steeds zelf een aangifte moeten indienen.

In 2018 zullen er naar schatting drie miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte worden verzonden. Dit zijn er 800.000 meer dan vorig jaar. Ongeveer 40 procent van de aangiftes binnen de personenbelasting zal hierdoor bestaan uit vereenvoudigde aangiftes.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt: “Dit is een enorme administratieve vereenvoudiging, voor de burger en de fiscus. In 94 procent van de gevallen gaat de burger immers akkoord met de vereenvoudigde aangifte en dient hij/zij niets meer in te vullen of terug te zenden. 4 op 10 mensen zullen vanaf dit aangiftejaar zo’n vereenvoudigde aangifte ontvangen.”

Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, Theo Francken: “De kerntaak van administratieve vereenvoudiging is het leven van burgers en ondernemingen vereenvoudigen. Deze maatregel is hier een toonvoorbeeld van en dringt de administratieve rompslomp die bij belastingaangiftes komt kijken fors terug en vergemakkelijkt zo het leven van vele burgers. Leuker kunnen we de jaarlijkse belastingaangifte niet maken, maar wel eenvoudiger en gemakkelijker.”

De ministerraad keurde vandaag het ontwerp van koninklijk besluit goed. Het wordt ter advies ook voorgelegd aan de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State .