Verdere afbouw van het SWT-stelsel is een logische maatregel

24 juli 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Activering, Pensioenen

De minimale leeftijd voor SWT (het vroegere brugpensioen) bij herstructurering of collectief ontslag, stijgt van de huidige 56 jaar (cf. Carrefour) naar 59 jaar (2019) en 60 jaar (2020). Bovendien heeft de regering in het kader van de Arbeidsdeal beslist dat er geen uitzonderingen meer mogelijk zijn op dit afbouwscenario.

Een goede zaak volgens Kamerlid Jan Spooren, want we kunnen het ons echt niet meer permitteren om zoveel talent en ervaring van oudere werknemers af te schrijven. “In tijden waar bedrijven hun vacatures niet krijgen ingevuld, groeien ook de kansen van oudere werknemers. Bovendien is zowat iedereen het er ondertussen over eens dat we allemaal wat langer moeten werken om onze sociale bescherming ook in de toekomst te garanderen”, aldus Jan Spooren.

Ook de nieuwe verplichting voor werkgevers om voor elke nieuwe SWT’er na collectief ontslag of herstructurering een budget van 3.600 euro te voorzien voor outplacement naar een nieuwe job, kan op de instemming van de N-VA rekenen. “Zo worden werkgevers geresponsabiliseerd om niet te snel of te veel te kiezen voor SWT als kanaal van vervroegde uittrede op onze arbeidsmarkt”, aldus Spooren. “Maar nog belangrijker is dat iedere SWT’er kan rekenen op de nodige begeleiding om een nieuwe job te vinden. Dit is een positieve maatregel waarbij activering structureel wordt ingebouwd in het SWT-stelsel, in plaats van mensen aan de kant te laten staan.”

De regering heeft ook de toegang tot het ‘individuele’ SWT (de zogenaamde ‘CAO 17’) verstrengd. De leeftijdsvoorwaarde werd in 2015 al verhoogd van 60 jaar naar 62 jaar, en nu stijgt ook de loopbaanvoorwaarde van 40 naar 41 jaar in 2019. Jan Spooren: “Het individuele SWT is minder gekend, maar vormt met 35 procent van alle nieuwe SWT’ers wel een belangrijk kanaal van vervroegde en doorgaans definitieve uittrede op onze arbeidsmarkt. De nieuwe instroom in deze vorm van SWT wordt dus verder afgebouwd, vanzelfsprekend met behoud van verworven rechten voor mensen die al in het systeem zitten”, besluit Spooren.