Verder inzetten op preventie uithuiszettingen private huurmarkt

18 oktober 2015, over deze onderwerpen: Armoede, Huren

Vlaams minister van Armoedebestrijding en Wonen Liesbeth Homans (N-VA) zet verder in op de preventie van uithuiszettingen op de private huurmarkt. Dat maakte ze bekend op de Werelddag van Verzet tegen Armoede (17 oktober 2015). Via een gesloten oproep naar een aantal Centra Algemeen Welzijnswerk wil ze het systeem van preventie uithuiszettingen uitrollen over heel Vlaanderen. “Op die manier zet ik de strijd tegen dak- en thuisloosheid verder”, aldus minister Homans. “Een belangrijke strijd in het kader van armoedebestrijding.”

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste uithuiszettingen plaatsvinden op de private huisvestingsmarkt. Via een impulssubsidie gingen sommige CAW’s in 2014 al aan de slag rond die problematiek. “En met succes”, zegt minister Homans. “Niet alleen heeft het vermijden van een uithuiszetting een positieve impact op de levenssfeer van de betrokken huurder maar ook de maatschappelijke impact is zeer groot.” Minister Homans wil dan ook de problematiek over heel Vlaanderen aanpakken en hoopt via een gesloten oproep ook de overige CAW’s – in samenspraak met de lokale besturen - te motiveren.

Preventieve aanpak
De verdere inspanningen op het vlak van de preventie van uithuiszettingen past ook perfect binnen de doelstellingen van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA). “Een van de doelstellingen in het VAPA is immers het voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid”, zegt minister Homans.

“In plaats van achteraf te moeten ingrijpen, kiezen wij resoluut voor de preventieve aanpak. Hoe vroeger de hulpverlener tussenkomt, hoe groter de kans dat een effectieve uithuiszetting wordt vermeden. Hierbij is al gebleken uit de ervaringen van de CAW’s die reeds werken rond deze problematiek dat het cruciaal is om de verhuurders te betrekken. Die aanpak kan pas echt werken als ook zij bij de eerste signalen van betaalproblemen zo snel mogelijk de beschikbare hulpverlening inschakelen”, sluit minister Homans af.