Vandaag zijn we allemaal Catalanen

7 december 2017, over deze onderwerpen: Regio's in Europa

Vandaag palmen duizenden Catalanen de buurt rond het Brusselse Jubelpark in. Zij roepen de Europese instellingen op om niet langer afzijdig te blijven in de Catalaans-Spaanse crisis en het recht op zelfbeschikking te respecteren. Hiernaast eisen zij de vrijlating van alle Catalaanse politieke gevangenen. N-VA steunt deze boodschappen en zal met een ruime delegatie parlementsleden aanwezig zijn: “Vandaag zijn we allemaal Catalanen. We sluiten ons aan bij hun vreedzaam protest tegen het Europese stilzwijgen en de Spaanse repressie. De manier waarop de Europese instellingen en Madrid deze crisis aanpakken gaat in tegen alle democratische waarden die we in de Europese Unie zouden moeten delen. Hopelijk dringt die boodschap vandaag ook door tot in het Berlaymontgebouw, waar de Europese Commissie zetelt. Europa moet een dialoog tussen Catalonië en Spanje mogelijk maken.”

Europees Parlementslid Mark Demesmaeker: “De Europese elite gaat erg krampachtig om met het recht op zelfbeschikking, vooral binnen de eigen grenzen van de Unie. Waarom mogen de Catalanen niet zelf beslissen over hun politieke toekomst? Die vraag is bijna een taboe in de Europese instellingen. De conferentie die ik daarover deze namiddag organiseer in het Europees Parlement, werd zelfs bijna verboden. Dat zegt in feite alles over de manier waarop Europa met dit dossier omgaat.”

Kamerlid Peter Luykx: “Het is onaanvaardbaar dat er anno 2017 politieke gevangenen in Europa opgesloten zitten. Waar blijft in godsnaam de verontwaardiging? Wanneer veroordeelt Europa eindelijk de opsluiting van Catalaanse leiders en democratisch verkozen politici? Het is hoog tijd dat de democratische waarden zwaarder doorwegen dan politieke lidkaarten. De Spaanse premier Rajoy krijgt rugdekking van zijn hooggeplaatste vrienden uit de EVP-fractie.”

Vlaams Parlementslid Jan Van Esbroeck: “Ondanks het feit dat hun fundamentele rechten de voorbije weken op verschillende manieren met de voeten werden getreden, hebben de Catalanen aangekondigd de uitslag van de verkiezingen op 21 december te respecteren. Wat de uitslag ook wordt. Wel, dat signaal verwachten wij ook van Madrid en de Europese leiders. Wie het resultaat van een stembusgang niet aanvaardt, begraaft de democratie.”