Vanaf volgend jaar uitgifte van groene obligaties

12 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Leefmilieu, Klimaat

Vanaf volgend jaar zal de Belgische Staat, via het Federale Agentschap van de Schuld, voor het eerst een groene Obligatie Een lening aan een bedrijf of een overheid, die je met interest terugbetaald krijgt. In tegenstelling tot aandelen, hebben de meeste obligaties een vaste looptijd en een vaste interest, die meestal jaarlijks wordt uitbetaald. Daardoor houden obligaties in de regel ook minder risico in dan aandelen. obligatie (OLO) of ‘green bond’ uitgeven.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt: “Deze groene obligaties zijn bedoeld om een financieringskanaal te creëren voor de toekomstige ‘groene investeringen’ in het kader van de klimaatdoelstellingen. De uitgifte vormt ook een ondersteuning voor de steeds groeiende markt van de groene obligaties.”

Verwacht wordt dat er initieel tussen de 3 en 5 miljard euro zal worden opgehaald. Net zoals bij een gewone OLO het geval is, zullen er ook in de daaropvolgende jaren nog uitgiftes volgen, waardoor de liquiditeit van dit instrument verzekerd is. De eerste uitgifte zal reeds lopende federale uitgaven financieren, met de capaciteit om de volgende jaren tot 10 miljard euro additionele financiering te komen.

Minister Van Overtveldt: “We hebben dit project gedurende verschillende maanden intensief voorbereid, samen met het Federaal Agentschap van de Schuld en hun adviseurs. Deze groene obligatie zal zowel openstaan voor de klassieke beleggers in Belgische staatsobligaties, als voor de beleggers die specifiek op zoek zijn naar groene investeringen.”