Van Overtveldt unaniem verkozen als voorzitter commissie Begroting in Europees Parlement

10 juli 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid

Voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt werd deze namiddag unaniem verkozen als voorzitter van de commissie Begroting in het Europees Parlement. Van Overtveldt werd bij de jongste verkiezingen met meer dan 100.000 voorkeurstemmen verkozen als Europees Parlementslid.

Als commissievoorzitter kan Van Overtveldt meteen aan de slag op een cruciaal moment in de budgettaire cyclus van de EU.

Na de voorbije Europese verkiezingen starten immers de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK), de langetermijnbegroting van de EU.

Johan Van Overtveldt: “Het is een eer om de werkzaamheden van deze belangrijke commissie in goede banen te mogen leiden. De volgende maanden worden belangrijk voor de financiering van de EU en de keuzes die gemaakt zullen worden in de richting van bijvoorbeeld investeringen en onderzoek en ontwikkeling. Het is ook het moment om een analyse te maken van de efficiëntie waarmee de Europese middelen aangewend worden. De onderhandelingen over het meerjarenplan met de lidstaten zullen een uitdaging zijn. Ik denk dat mijn ervaring als gewezen minister en de vele contacten met Europese en internationale instellingen daarbij van nut kunnen zijn.” 

Daarnaast zal Johan Van Overtveldt ook permanent lid zijn van de commissie Economische- en monetaire zaken (ECON) en plaatsvervangend lid van de commissie Vervoer en toerisme (TRAN).