Valerie Van Peel legt opheffing immuniteit asbestsector opnieuw op tafel

18 juli 2019, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Asbest

Kamerlid Valerie Van Peel slaagde er in april 2019 in om kamerbreed een akkoord te bereiken dat de situatie voor asbestslachtoffers aanzienlijk verbetert. “Er zijn serieuze stappen vooruit gezet voor de slachtoffers, maar de vervuilers blijven buiten schot. Het blijft voor de slachtoffers namelijk onmogelijk om naar de rechtbank te stappen als ze gebruikmaken van het asbestfonds”, aldus Van Peel, die het opheffen van de immuniteit van de asbestbedrijven vandaag opnieuw op tafel legt.

De wet die in april 2019 is goedgekeurd komt tegemoet aan de lang gevraagde verbetering aan het asbestfonds. Meer ziekten veroorzaakt door asbest komen in aanmerking voor een vergoeding uit het asbestfonds en de verjaringstermijn werd aangepast naar vijf jaar na diagnose in plaats van 20 jaar na blootstelling. Zo krijgen slachtoffers de kans om naar de rechtbank te stappen indien ze geen gebruikmaken van het asbestfonds. “Maar de immuniteit van de asbestsector is wel gehandhaafd gebleven, en daar heb ik een wrang gevoel aan overgehouden”, zegt Van Peel.

In het huidige systeem hebben asbestslachtoffers de keuze: of ze kiezen voor een vergoeding uit het asbestfonds, of ze kiezen voor het recht om de betrokken bedrijven voor de rechtbank te dagen. “Maar die keuze is immoreel. Ik ben dan ook vastberaden om dit dossier niet los te laten”, besluit Van Peel.

Naast het opheffen van de immuniteit van de asbestbedrijven, zet Valerie Van Peel nog andere voorstellen op de agenda: het afschaffen van het ziekenfonds van de NMBS, het afschaffen van de donoranonimiteit zodat het kind centraal wordt geplaatst en wordt erkend als belangrijkste belanghebbende, en de mogelijkheid om discreet te bevallen.