Valerie Van Peel: “De Block moet stoppen met haar generaal pardon”

19 september 2019, over deze onderwerpen: Artsen

Onderzoek van de planningscommissie Medisch Aanbod bevestigt het overtal aan artsen in Franstalig België en stelt vast dat Franstalige artsen minder uren presteren dan hun Nederlandstalige collega’s. Valerie Van Peel: “Het onderzoek bewijst zwart op wit wat we al zo lang aankaarten. Want waarom werken artsen in Franstalig België minder? Omdat ze met te veel zijn en te weinig hun brood verdienen. Daarom zijn ze geneigd meer nutteloze onderzoeken voor te schrijven. Een overtal aan artsen leidt tot medische overconsumptie. Dat bewijzen de cijfers in het zuiden. En die rekening betalen we allemaal mee. De federale contingentering bestaat al meer dan twintig jaar, net om dit aan te pakken. De Block moet stoppen met haar generaal pardon richting de Franstaligen.”

Het rapport ‘Artsen op de arbeidsmarkt 2004-2016’ van de planningscommissie Medisch Aanbod bevestigt het overtal aan specialisten in Franstalig België. De dichtheid (aantal artsen per 10.000 inwoners) bedraagt 14,9 in de Vlaamse Gemeenschap en 21,3 in de Franse Gemeenschap. Bij de huisartsen zien we een kleiner, maar gelijkaardig verschil. “Dat overtal is geen verrassing”, aldus Van Peel, “Franstalig België liet het jarenlang na om een toelatingsexamen in te voeren en laat nog steeds te veel studenten afstuderen. Ook dit jaar zullen 959 Franstalige studenten starten aan de opleiding geneeskunde. Het quotum voor de Franse gemeenschap ligt nochtans op 505 voor 2024.”

Daarbovenop stelt de planningscommissie vast dat Franstalige artsen en huisartsen minder uren presteren dan hun Nederlandstalige collega’s. Het gemiddelde VTE-niveau per gewest bedraagt voor huisartsen 1,10 voor het Vlaamse Gewest, 0,86 voor het Waals Gewest en 0,69 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het verschil wat betreft specialistartsen is van dezelfde grootorde.

“Het dossier rond de artsenquota ligt al jaren op tafel”, stelt Van Peel. “En we hebben vorige legislatuur een wet gestemd die hieraan een einde zou maken en ervoor zou zorgen dat het overtal uit het verleden wordt afgelost. Maar De Block heeft vlak voor de zomer met een KB onze wet overruled en opnieuw een generaal pardon gegeven. Zolang de Vlaamse partijen het toelaten, zal deze saga doorgaan. Want het overtal aan artsen in Franstalig België wordt natuurlijk betaald met het federale gezondheidsbudget.”

Vlaanderen eigen richting
“Vlaanderen is al twintig jaar – als enige – de brave leerling van de klas. Elk jaar kunnen er honderden geslaagde studenten niet aan de opleiding beginnen. En vervolgens betalen we als Vlamingen ook nog eens de rekening. Genoeg. De nieuwe Vlaamse Regering moet hier komaf mee maken. Vlaanderen moet naar haar eigen studenten een eigen beleid voeren, los van de federale quota. En wat die rekening betreft federaal. Dat mag De Block uitleggen. Want ik kan het niet meer”, besluit Van Peel.