Vakbonden staken voor behoud privileges

26 april 2018, over deze onderwerpen: Het middenveld, Ambtenaren, Overheidsbedrijven

Tijdens de plenaire vergadering van de Kamer nam Kamerlid Brecht Vermeulen de aangekondigde staking van de 3 overheidsvakbonden op 30 april op de korrel. “De inzet van deze staking gaat over het behoud van zoveel mogelijk statutairen bij de Federale Overheid. De vakbonden blijven vechten voor voorrechten waarvan ze weten dat de volgende generaties ze niet kunnen blijven betalen.”

De staking van 30 april bij de Federale overheidsdiensten is een initiatief van ACV Openbare Diensten, waar ACOD en VSOA zich bij aansluiten. De 3 vakbonden klagen aan dat er wordt beknibbeld in de verlofdagen, interim arbeid wordt ingevoerd, het opsparen van ziektedagen en automatisch ziektepensioen wordt afgebouwd en ambtenaren na 2 negatieve evaluaties binnen de 3 jaar ontslagen kunnen worden (in plaats van 5 jaar).

“Momenteel is er een wildgroei aan systemen van vakantiedagen bij de Federale overheid, terwijl er op het Vlaamse niveau slechts 1 is dat voor alle ambtenaren van toepassing is. Daarnaast moet interim arbeid het mogelijk maken om, net zoals een private organisatie, geplande en ongeplande afwezigheid op te vangen net als plotse werkdruk. Dit is in het belang van zowel de burger die een vlotte dienstverlening eist als van de collega-ambtenaren. Tot slot ben ik verrast dat de vakbonden de evaluaties als een argument op tafel leggen. Uit cijfers die ik eind vorig jaar opvroeg blijkt immers dat slechts 0,07 procent van de ambtenaren een negatieve evaluatie ontvangt. Als we naar de meervoudige negatieve evaluaties kijken, gaat het over 9 personen. 4 van hen werken nog steeds voor de overheid, 5 zijn zelf vertrokken”, zegt Vermeulen.

Het Kamerlid is er dan ook van overtuigd dat dit niet de echte inzet van de staking is. “De vakbonden zijn eigenlijk tegen de beslissing van de regering om van contractuele ambtenaren de regel te maken, behalve voor gezagsfunctie. De N-VA kijkt naar de Scandinavische landen en Nederland waar deze stappen al lang gezet werden. Het is belangrijk dat we verder gaan in deze ingeslagen weg, en de ongelijkheid tussen contractuele en statutaire ambtenaren volledig wegwerken. Ook de mogelijkheid om tot 21 ziektedagen per jaar op te sparen, waardoor sommige ambtenaren op het einde van hun loopbaan tot meer dan 800 niet-gebruikte ziektedagen kunnen opnemen zonder loonverlies, is iets dat aangepakt moet worden”, besluit Vermeulen.