Vakbonden De Lijn krijgen binnenkort bezoek van de fiscus

28 februari 2017, over deze onderwerpen: Het middenveld, Financiën, Verkeersveiligheid, De Lijn

De vakbonden bij De Lijn betalen herhaalde verkeersboetes nog steeds terug aan hun leden. “Dit is het bewijs dat sommige vakbonden echt niet wakker liggen van verkeersveiligheid”, stelde Vlaams Parlementslid Annick De Ridder (N-VA) eerder, toen ze deze praktijken aan het licht bracht. Op vraag van N-VA-Kamerlid Peter Dedecker zullen deze onverantwoordelijke vakorganisaties nu ook aangesproken worden op het fiscale karakter hiervan.

Al in 2014 klaagde Annick De Ridder deze praktijk aan, waarbij sommige vakbonden boetes terugbetalen van buschauffeurs die overtredingen begaan. “Dat een eerste fout met de mantel der liefde toegedekt wordt, is op zich logisch: chauffeurs werken vaak onder tijdsdruk en in niet evidente omstandigheden. Het is dan ook het beleid van De Lijn om zelf deze eerste boete terug te betalen als werkgever, en zelfs deels nog de volgende boetes. Maar het is een regelrechte aantasting van elk beleid inzake verkeersveiligheid wanneer de socialistische vakbond ook de volledige boetes terugbetaalt van een kleine groep hardleerse chauffeurs die meerdere overtredingen blijven opstapelen”, aldus De Ridder.

Na drie jaar onderhandelen kwam De Ridder de voorbije maand nog tot de vaststelling dat er geen sikkepit veranderd is, ondanks de vraag van de directie van De Lijn aan de nationale vakbondssecretarissen om hier een einde aan te maken. “Dit is een kaakslag voor de verkeersveiligheid en voor de vele chauffeurs die zich dag in dag uit wél inzetten om hun passagiers op een veilige manier naar hun bestemming te brengen.”

Deze praktijk staat niet alleen haaks op elk sociaal rechtvaardigheidsgevoel en verkeersveiligheidsbeleid, ze is mogelijk ook fiscaal laakbaar. De terugbetaling door de vakbond voor de werknemer van De Lijn vormt een voordeel van alle aard. Dit moet dus belast worden en hierop moeten sociale bijdragen worden betaald. Dat bleek uit parlementaire vragen van N-VA-Kamerlid Peter Dedecker aan ministers Van Overtveldt en De Block twee jaar geleden.

Meer nog: de vakbond zou hiervoor een fiscale fiche moeten opmaken zodat doeltreffende controle mogelijk is. Nu blijkt dat de praktijk nog steeds bestaat, kondigt minister Van Overtveldt op vraag van Dedecker aan dat zijn administratie een controleactie zal opstarten bij de vakorganisaties van de vervoersmaatschappijen om na te gaan of de fiscale verplichtingen voldaan worden. Dedecker is gematigd tevreden: “Het is zeer goed dat minister Van Overtveldt een controleactie opstart om na te gaan of deze zelfverklaarde sociale organisaties de fiscale wetgeving volgen. Maar het blijft natuurlijk ook absoluut noodzakelijk dat er een einde wordt gemaakt aan de terugbetaling van boetes en het ondergraven van elk verkeersveiligheidsbeleid. Hopelijk geven ook deze controleacties een duwtje in de juiste richting.”