Uyttersprot: "Nadruk ligt op rouwondersteuning"

6 juli 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

De meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt over de registratie van levenloos geboren kinderen. “We zijn blij dat er na maanden overleg eindelijk een akkoord is. Een stap in de goede richting Voor ons had het echter nog verder mogen gaan, maar door dit compromis zullen ouders een stap verder kunnen gaan in hun rouwproces", stelt Kamerlid Goedele Uyttersprot.

Het voorstel omhelst dat ouders hun levenloos geboren kindje al na 140 dagen zwangerschap zullen kunnen registreren. Uit deze registratie vloeien geen rechtsgevolgen voort, maar het kan voor ouders erg belangrijk zijn om een erkenning te hebben voor hun kindje. Ouders zullen niet verplicht worden om het kind te registreren als het geen 180 dagen oud is, het is een vrije keuze.

“De zwangerschapsduur is ondergeschikt aan het verdriet van de ouders. Om die reden had het voor ons verder mogen gaan: ondersteun ouders in hun behoefte, die van nature verschilt van persoon tot persoon, door hen vanaf dag 1 die mogelijkheid te bieden registratie (en de daarbij horende naamgeving) te doen. Dat verdriet is er niet pas na 180 dagen (of nieuw 140 dagen). Ouders kijken al veel eerder uit naar het nieuw leven dat hun gezin zal vervolledigen. De zwangerschapsduur is ondergeschikt aan het verdriet van de ouders en het gezin”, zegt Uyttersprot. Voor Uyttersprot is vooral het rouwproces van de ouders belangrijk. “Ouders die het nodig vinden, moeten op deze manier ondersteund kunnen worden en erkenning krijgen. Er was dan ook nood aan humanisering van de wetgeving. Het helpen verwerken van het verlies en de ondersteuning van het rouwproces, is daarbij de hoofdbekommernis.”