Uitzendarbeid wordt mogelijk bij de federale diensten en overheidsbedrijven

2 maart 2018, over deze onderwerpen: Werken, Ambtenaren, Overheidsbedrijven

De regering heeft in het regeerakkoord van 9 oktober 2014 een aantal maatregelen opgesomd om tot een moderne, innovatieve en klantgerichte overheid te komen. Het reglementeren en mogelijk maken van uitzendarbeid bij overheidsdiensten en -bedrijven is één van die maatregelen. Sinds 2008 bestaat er ook een Europese richtlijn die beperkingen op uitzendarbeid uitsluit.

Daarnaast werd er in het zomerakkoord opgenomen dat uitzendarbeid mogelijk gemaakt zal worden voor de tijdelijke vervanging van een statutair of contractueel personeelslid, voor de tijdelijke toename van het werk en voor de uitvoering van uitzonderlijk werk.

De ministerraad keurde vandaag het Koninklijk Besluit goed dat het mogelijk maakt om uitzendkrachten in te zetten in de overheid.

Een betere dienstverlening en tevreden collega’s
Steven Vandeput: “De federale organisaties hebben dezelfde uitdagingen op personeelsvlak als andere bedrijven. Geplande en ongeplande afwezigheden moeten opgevangen worden of er is plots meer werk of werk dat niet tot de normale taken van de organisatie behoort. Een organisatie die vlot kan inspelen op deze uitdagingen, kan zijn dienstverlening naar de klanten blijven verzekeren en de werkdruk bij collega’s onder controle houden. Als minister van Ambtenarenzaken streef ik naar een betere dienstverlening en tevreden collega’s. Het invoeren van uitzendarbeid bij de federale diensten en overheidsbedrijven past daar perfect in.”

Tijdelijk en vrijwillig
Het Koninklijk Besluit voorziet dat uitzendkrachten bij de overheid aan de slag kunnen in de volgende gevallen:

  • De tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid wiens arbeidsovereenkomst geschorst of beëindigd is of die tijdelijk deeltijds werkt
  • De tijdelijke vervanging van een statutair personeelslid die zijn functie niet of deeltijds uitoefent
  • De tijdelijke vermeerdering van werk
  • De uitvoering van uitzonderlijk werk

Door deze regeling is er dus een oplossing voor Tom die onverwacht thuis moet blijven met rugpijn en die zijn functie als loketbediende niet meer kan uitoefenen of voor Sophie die in moederschapsverlof of loopbaanonderbreking is en wiens klanten wachten op een antwoord in verband met hun dossier.

Uitzendarbeid is een tijdelijke oplossing. De duur van de uitzendarbeid mag dan ook maximaal 12 maanden bedragen.

Steven Vandeput: “Er is een duidelijke meerkost verbonden aan het inschakelen van uitzendkrachten. Het komt de federale diensten en overheidsbedrijven toe om zelf af te wegen of en hoeveel uitzendkrachten ze nodig hebben. Uitzendarbeid is een belangrijk maar geheel vrijwillig instrument dat de organisaties flexibel kunnen inzetten.”

Het toepassingsgebied van het Koninklijk Besluit is ruimer dan enkel de federale diensten. Ook de overheidsbedrijven, HR Rail, de Belgische Technische Coöperatie, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, bpost, Proximus en het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers kunnen gebruik maken van uitzendarbeid.