Uitspraak Grondwettelijk Hof bevestigt N-VA-visie op voorrang Nederlandstaligen in Brussels onderwijs

16 februari 2017, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs, Onderwijs in Brussel

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls, één van de initiatiefnemers van de bepaling die stelt dat taalkennis op niveau B2 nodig is om binnen de voorrangsgroep te vallen, en Brussels parlementslid Liesbet Dhaene, beiden N-VA, zijn zeer tevreden met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof over de voorrangsregels voor de Nederlandstalige scholen in Brussel.

“Het Grondwettelijk Hof bevestigt zowel ons pleidooi voor deze regeling, als de argumentatie die we daarvoor steeds hebben gebruikt”, aldus Daniëls. “Het zou immers zeer onlogisch zijn dat ouders die Nederlandstalig zijn of inspanningen doen om Nederlands te leren, geen voorrang zouden krijgen voor hun kinderen in een Nederlandstalige secundaire school in Brussel. Pedagogisch is het ook belangrijk dat ouders met hun kinderen en met de school kunnen communiceren. Laat dit dan ook een stimulans zijn voor ouders in Brussel om Nederlands te leren.”.

Ook Brussels parlementslid Liesbet Dhaene vindt deze uitspraak in het voordeel van zowel de Nederlandstalige als de anderstalige Brusselaars. “Niet alleen zouden Nederlandstalige ouders het nóg moeilijker hebben om een plaats te vinden voor hun kinderen in het secundair onderwijs. De voorrangsregel garandeert ook het Nederlandstalig karakter van ons Brussels onderwijs. En juist het Nederlandstalig karakter zorgt ervoor dat anderstalige leerlingen goed twee- of meertalig worden in onze scholen. Het is onbegrijpelijk dat de Brusselse Open VLD, SP.A en Groen enige tijd geleden een resolutie indienden om deze voorrangsregel af te schaffen.”