Uithuiszettingen tijdelijk niet toegelaten

20 maart 2020, over deze onderwerpen: Sociale woningen, Coronacrisis

Op voorstel van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, gaat de Vlaamse Regering akkoord om de uithuiszettingen tijdelijk niet toe te laten. “Deze coronapandemie is geen moment om aan uithuiszettingen te doen”, reageert minister Diependaele. “Daarom laten we ze tijdelijk niet toe, en dat zowel in de sociale als in de private huurmarkt.” Lokale besturen krijgen wel hulp bij uithuiszettingen in het kader van ongeschikt en onbewoonbaarheid.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele heeft in overleg met de Vlaamse Regering beslist om uithuiszettingen tijdens de coronapandemie tijdelijk niet toe te laten. “We passen deze regel zowel in de sociale als in de private huurmarkt toe”, aldus minister Diependaele.

Als een burgemeester beslist dat een uithuiszetting in het kader van onbewoonbaarverklaring noodzakelijk is, moet hij onmiddellijk een alternatief voorzien. “Om de lokale besturen hierin bij te staan, kan eenmalig beroep worden gedaan op de middelen van het Fonds voor de Huisvesting”, reageert minister Diependaele.