Tweetaligheid Brusselse wachtdiensthuisartsen hoofdzakelijk door Nederlandstalige artsen gegarandeerd

9 januari 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

Vandaag ondervroeg Brussels Parlementslid Gilles Verstraeten minister Alain Maron in de commissie Gezondheid en Bijstand aan Personen over de effectieve tweetaligheid van de huisartsenwachtdienst Garde Bruxelloise – Brusselse Wachtdienst (GBBW). “We zijn nog ver af van een echt doorleefde tweetaligheid, die nochtans wettelijk vereist is. De Nederlandstalige Brusselaars genieten nog altijd niet van de dienstverlening waar ze recht op hebben”, aldus Verstraeten.

Zo is er momenteel slechts 1 van de 5 wachtposten in het Brussels Gewest, namelijk de wachtpost Athena in het centrum van Brussel-Stad, die een tweetalige dienstverlening kan garanderen. De andere wachtposten functioneren dus in principe zuiver Franstalig. “Nochtans zouden alle wachtposten wettelijk gezien tweetalige dienstverlening moeten kunnen bieden”, stelt Verstraeten. Minister Maron antwoordde in de commissie dat 44 procent van de artsen in de wachtdienst, waaronder 50 Franstaligen en 105 Nederlandstaligen, hun tweetaligheidsattest behaald hebben. “Het is opnieuw duidelijk dat de tweetaligheid vooral door de Nederlandstalige artsen gegarandeerd wordt. Hoe het mogelijk is dat met 44 procent tweetalige artsen echter slechts 1 wachtpost op 5 tweetalig kan werken, is mij echter een totaal mysterie”, stelt Verstraeten.

Minister Maron maakte ook melding van het fenomeen van Franstalige artsen die in de feiten wel voldoende tweetalig zouden zijn maar zich niet laten certifiëren omdat ze dan een hogere werklast zouden krijgen. “Een totaal onverantwoorde houding”, vindt Verstraeten. “Zo schuift men eigenlijk het werk af op de Nederlandstalige collega’s die wel de moeite doen om hun tweetaligheidsattest te behalen.”

Verstraeten vindt in ieder geval dat er meer werk moet gemaakt worden van de tweetaligheid dan nu het geval is: “De Nederlandstalige Brusselse patiënten, die het vaak moeilijk hebben om een huisarts te vinden, hebben hun rechten en die moeten gerespecteerd worden.”