Tweede pensioenpijler voor zelfstandigen

8 februari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Pensioenen, Belastingen, Financiën

De plenaire vergadering van De Kamer stemt vandaag over het wetsontwerp omtrent de tweede pensioenpijler voor zelfstandigen. Dit wetsontwerp regelt het fiscale luik van de nieuwe aanvullende pensioenen voor zelfstandigen.

Zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke personen kunnen voortaan naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) ook een tweede pijler verwerven die vergelijkbaar is met die van zelfstandige bedrijfsleiders.

Concreet zullen zelfstandigen een belastingvermindering krijgen van 30 procent op de jaarlijkse premie en zal het eindkapitaal bij pensionering slechts belast worden tegen 10 procent.

De grootte van de premie is net zoals bij bedrijfsleiders afhankelijk van hun inkomen en wordt berekend aan de hand van de zogenaamde 80%-grens, die de grootte van het te verzekeren aanvullend pensioen bepaalt.

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt: “Dit is goed nieuws voor de vele kleine zelfstandigen. Zij krijgen nu eindelijk ook de mogelijkheid krijgen om een aantrekkelijk extralegaal pensioen op te bouwen als appeltje voor de dorst.”