Tweede pensioenpijler voor zelfstandigen

6 oktober 2017, over deze onderwerpen: Ondernemen, Pensioenen

Op voorstel van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, werd vandaag een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het fiscale luik regelt van de nieuwe aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Dit voorstel is voor advies verzonden naar de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State.

Zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke personen kunnen voortaan naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) ook een tweede pijler verwerven die vergelijkbaar is met die van zelfstandige bedrijfsleiders.

Concreet zullen zelfstandigen een belastingvermindering krijgen van 30 procent op de jaarlijkse premie en zal het eindkapitaal bij pensionering slechts belast worden tegen 10 procent.

De grootte van de premie is net zoals bij bedrijfsleiders afhankelijk van hun inkomen en wordt berekend aan de hand van de zogenaamde 80%-grens, die de grootte van het te verzekeren aanvullend pensioen bepaalt.

Minister van Overtveldt: “Dit is goed nieuws voor de vele kleine zelfstandigen. Zij krijgen nu eindelijk ook de mogelijkheid om een aantrekkelijk extralegaal pensioen op te bouwen als appeltje voor de dorst.”