Tussenkomst nodig voor assistentiehond? Lang wachten en weinig kans op slagen

17 september 2018, over deze onderwerpen: Personen met een beperking

Personen met een beperking worden soms begeleid door een assistentiehond. Zo’n hond voert verscheidende taken uit om de persoon met een handicap te helpen. Bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) kan een financiële tussenkomst voor zo’n hulphond worden aangevraagd. Van 2015 tot nu werden 21 aanvragen behandeld, blijkt uit cijfers van Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet. “Slechts één op de drie aanvragen werd goedgekeurd. Nochtans kan zo’n hulphond echt een wereld van verschil maken voor vele mensen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Tine van der Vloet.

Er zijn meerdere soorten assistentiehonden. Een blindengeleidehond helpt zijn baas om zich te verplaatsen, om de straat over te steken of om hindernissen te vermijden. Een hulphond helpt zijn baas om de deur open te doen of zijn jas aan te doen. Een hoorhond signaleert wanneer de telefoon rinkelt of als er een voorwerp onopgemerkt gevallen is.

Van 2015 tot op vandaag gebeurden er bij het VAPH 28 aanvragen voor tussenkomst van een hulphond, blijkt uit cijfers van Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet. Van de 21 reeds behandelde aanvragen werden er 7 goedgekeurd en 14 geweigerd. “Met andere woorden: slechts één op de drie aanvragen werd goedgekeurd. Nochtans kan zo’n assistentiehond echt een wereld van verschil maken voor vele mensen”, aldus van der Vloet.

Uit het antwoord van minister Vandeurzen blijkt dat ook het wachten op een beslissing gemiddeld 9 maanden duurt. Lang dus, net zoals de aanvraag van mobiliteitshulpmiddelen. “Deze procedures duren vaak lang, terwijl het toch de bedoeling zou moeten zijn om de noden in het dagelijkse leven van deze personen zo snel mogelijk te lenigen.”

Autismehond
Volksvertegenwoordiger van der Vloet vestigt nog specifiek de aandacht op de zogenaamde autismehonden: een assistentiehond die specifiek wordt getraind afhankelijk van de behoeften van een kind met autismespectrumstoornis. In Nederland is de werking met deze autismehonden immers erg positief gebleken.

Het Vlaams Parlement vroeg reeds in een resolutie in 2016 om deze autismehond op de zogenaamde ‘refertelijst’ te plaatsen. Hierdoor zou de procedure om een tussenkomst te krijgen voor zo’n autismehond sneller en makkelijker kunnen gaan. In het antwoord op de parlementaire werd aangegeven dat dit nog steeds niet mogelijk is gemaakt.