Turkse toetredingssteun stoppen

4 juli 2018, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Europees Parlement, Turkije

De Europese Commissie wil in 2019 maar liefst 244 miljoen euro aan Erdogan schenken onder de noemer ‘pre-toetredingssteun’, die Turkije moet klaar maken voor EU-lidmaatschap. Europees Parlementslid Sander Loones bekritiseert het voorstel: “Het Europees Parlement benadrukte vorig jaar dat de toetredingsonderhandelingen met Turkije formeel moeten worden opgeschort wanneer Erdogan zijn nieuwe grondwet zou invoeren. Alles doet uitschijnen dat dat punt eraan komt. Het is dan ook niet consequent om toch honderden miljoenen te schenken aan Erdogan. Dat geld kan Europa beter investeren in de broodnodige deals met landen van herkomst om meer en betere asielopvang in de regio te organiseren en zo ook de migratie naar de EU in te perken.”

In de eerste ronde van de Turkse verkiezingen werd president Erdogan herkozen. Zijn AK-partij behaalde bovendien de parlementaire meerderheid samen met coalitiepartner MHP De Partij van de Nationalistische Beweging is een rechts-nationalistische politieke partij in Turkije. De vlag van de partij toont drie witte sikkelmanen op een rode achtergrond. De partij heeft net als de Grijze Wolven een islamitische signatuur. In Turkije vormt de MHP samen met Erdogans AKP de meerderheid in het parlement. In West-Europa worden verschillende verenigingen gelinkt aan de MHP. MHP . Het ziet ernaar uit dat Erdogan, met deze uitslag in de hand, nu ook uitvoering kan geven aan de grondwetswijzigingen die in 2017 (met een kleine meerderheid) bij referendum werden goedgekeurd. Die wijzigingen zouden hem nog meer macht geven.

Loones: “Het wordt tijd voor de Europese Unie om kleur te bekennen. Opvallend is alvast dat de Raad Turkije vorige week benoemde als een partnerland en daarbij de term kandidaat-lidstaat uitdrukkelijk meed. Ik verwacht van het Europees Parlement een nog duidelijkere stellingname en dus een oproep om de onderhandelingen met Turkije formeel te stoppen. Daarmee zou het parlement eindelijk in lijn optreden met wat we hier eerder al hebben gestemd. En zouden we de 48 procent van de Turkse bevolking die niet voor Erdogan heeft gestemd, het krachtig tegensignaal geven dat ze terecht van de Europese Unie verwachten.”

Het Europees Parlement moet deze week een mandaat verlenen aan de rapporteur zodat die, met de Raad, onderhandelingen kan opstarten over de EU-begroting voor 2019. In september en oktober zal het parlement de positie van de Raad dan amenderen.

Loones: “De N-VA is alvast wél duidelijk. Turkije zal geen lid worden van de EU. Europa moet Turkije als een strategische partner behandelen, niet als een kandidaat-lidstaat. En dus moeten we de toetredingsmiddelen voor Turkije schrappen. De centen die zo vrijkomen kunnen we veel nuttiger gebruiken. Door ze te investeren bijvoorbeeld in meer en betere asielopvang in de regio’s van herkomst.”