Turks referendum over doodstraf ook daadwerkelijk aan banden leggen

5 mei 2017, over deze onderwerpen: Turkije, Buitenlandse Zaken

Peter De Roover sluit zich aan bij het standpunt dat een campagne bij een Turks referendum over de doodstraf bij ons onaanvaardbaar is. “Maar het volstaat niet daar verontwaardigd op te reageren, het is onze verantwoordelijkheid als wetgever om de instrumenten te voorzien om daar daadwerkelijk tegen op te treden”, zegt de Kamerfractievoorzitter van de N-VA.

Vandaag kunnen dergelijke campagneactiviteiten alleen verboden worden op basis van de wet op de ordehandhaving. Dat volstaat uiteraard niet. Daarom legde De Roover enkele weken geleden een concreet wetsvoorstel neer om buitenlandse gezagsdragers te verplichten toestemming te vragen om politieke campagnes te voeren op Belgisch grondgebied. “Dan krijgt de regering een instrument in handen om echt op te treden”, zegt De Roover die er aan toevoegt: “We mogen niet te lang dralen. Als we die wet niet snel goedkeuren, dreigt ze te laat te komen om bij een eventueel referendum over de invoering van de doodstraf in Turkije toegepast te worden. Dan zullen politici zich er weer toe moeten beperken om het bij afkeurende woorden te laten zonder concrete daden.”

Hij hoopt dat het feit dat Nederlands vicepremier Asscher en christendemocratische kanselier Merkel, daarin gesteund door haar sociaaldemocratische coalitiepartner (én ook expliciet SPD-voorzitter Schulz) zich zo duidelijk hebben uitgesproken, kan helpen om andere partijen mee over de streep te trekken. Mochten die van mening zijn dat de reikwijdte van het voorstel van De Roover moet uitgebreid worden dan staat hij open voor elk voorstel in die zin.