Toekenning sociaal tarief energie aan personen met een handicap met terugwerkende kracht: wetsvoorstel ligt klaar om gestemd te worden

9 januari 2019, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Personen met een beperking

De Federale Ombudsman trekt al geruime tijd aan de alarmbel over de toekenning van het sociaal tarief energie aan personen met een handicap. Deze personen krijgen reeds jaren het sociaal tarief slechts met vertraging toegekend met maanden, zoniet jaren vertraging. De N-VA-fractie werkte bij monde van N-VA-Kamerleden Wouter Raskin en Bert Wollants een voorstel uit samen met enkele CD&V-collega's.

In een hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers sprak de Federale Ombudsman zich alvast positief uit over het neergelegde voorstel om dit langlopende probleem bij de wortel aan te pakken. Reden genoeg om hier volop mee verder te gaan.

"Het wetsvoorstel ligt op tafel om het sociaal tarief energie voor personen met een handicap correct toe te kennen", geeft N-VA-kamerlid Bert Wollants aan. "Wij nodigen iedereen uit om samen met ons het wetsvoorstel te steunen en te stemmen zodat personen met een handicap krijgen waarop ze recht hebben."