Tevreden over afbouw van solidariteitsbijdrage op de pensioenen

23 januari 2019, over deze onderwerpen: Pensioenen

De parlementaire commissie Sociale Zaken keurde vandaag het wetsontwerp goed dat de solidariteitsbijdrage op de pensioenen afbouwt. De solidariteitsbijdrage werd destijds door de regering-Dehaene ingevoerd als een tijdelijke crisisbelasting op de pensioenen. Nadat de lagere pensioenen al werden vrijgesteld, is de N-VA tevreden dat die “tijdelijke” belasting nu ook wordt afgeschaft of verlaagd voor een grotere middengroep van gepensioneerden.

N-VA-pensioenspecialist Jan Spooren: “Dit verhoogt de koopkracht van een groot deel gepensioneerden, wat een goede zaak is omdat onze wettelijke pensioenen in België al vrij laag liggen in vergelijking met andere landen. We vinden het wel correct dat degenen met de hoogste pensioenen nog steeds 2 procent solidariteitsbijdrage blijven betalen, zeker gezien het vaak grote verschil tussen die hoogste en de gemiddelde pensioenen.”

Voor de N-VA is het vooral belangrijk dat de afbouw van de solidariteitsbijdrage kadert in een ruimer pakket van maatregelen om vooral de lagere pensioenen te verhogen. “Op expliciete vraag van de N-VA komt er vanaf 2019 een enveloppe van 34mio voor bijkomende verhoging met 0.7 procent voor de minimumpensioenen voor mensen met een volledige loopbaan”, benadrukt Spooren. Dit betekent dat zij een pensioen zullen ontvangen van 1253 euro, dus 10 procent hoger dan de armoededrempel van 1139 euro per maand. Dit is nog steeds te laag, maar strookt wel met onze visie dat meer gewerkte jaren leiden tot een verhoging van het pensioen.”

Daarnaast is er binnen de voormalige Zweedse meerderheid een akkoord over het wetsvoorstel van Jan Spooren dat eindelijk de fiscale pensioenval wegwerkt. Hiermee wordt komaf gemaakt met de onrechtvaardige en onlogische situatie dat een hoger bruto pensioen of een inkomen bovenop een pensioen soms resulteert in een lager netto inkomen. Jan Spooren: “Stelling is en blijft voor de N-VA dat meer werken netto altijd moet leiden tot meer pensioen, ook voor mensen die een pensioen combineren met bijkomende arbeid. Bovendien zal dit wetsvoorstel ook de koopkracht versterken van de kwetsbare groep die een laag pensioen hebben.”