Tegenstrijdige rechtspraak zorgt voor verwarring

18 oktober 2017, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Franken heeft vandaag kennis genomen van de uitspraken van de rechtbank van eerste aanleg van Leuven en Luik. Deze rechtbanken bogen zich over beroepen die ingediend werden tegen de vasthouding en of verwijdering van Soedanezen die momenteel in onze gesloten centra hun repatriëring afwachten. De rechtbank van eerste aanleg van Leuven oordeelt in haar beslissing dat er geen schending is van artikel 3 EVRM aangezien betrokkene geen asielaanvraag indiende. De rechtbank van eerste aanleg te Luik oordeelt in gelijkaardige dossiers dat er wel risico op schending artikel 3 mogelijk is en de verwijdering vanuit het gesloten centrum van Vottem op straffe van dwangsom niet mag uitgevoerd worden.

Tegenstrijdige rechtspraak
De rechtbank van Leuven heeft geoordeeld dat er geen sprake is van schending van artikel 3 EVRM aangezien er geen asielaanvraag door betrokkenen werd ingediend. De vasthouding is dus wettelijk en onze diensten kunnen de organisatie van de terugkeer van deze personen verder zetten.

De rechtbank van Luik oordeelde dat ons derdenverzet tegen de verhindering van de uitwijzing van Soedanezen uit Vottem ongegrond is. Ons beroep werd verworpen omdat risico schending artikel 3 EVRM onvoldoende gemotiveerd werd ondanks het feit dat betrokkene geen asielaanvraag indiende. De verwijderingen vanuit Vottem mogen volgens de rechter in Luik niet doorgaan en dit zelfs op straffe van dwangsom van 20.000 euro per overtreding.

We zullen uiteraard de rechtspraak respecteren maar gaan alle rechtsmiddelen uitputten. We tekenen dan ook beroep aan tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg van Luik.

Werken voort: reeds 60 Soedanezen teruggestuurd
We zetten ondertussen ons beleid voort en zetten verder in op terugkeer vanuit de andere gesloten centra. De betrokken personen blijven opgesloten. Momenteel gaat het nog om 72 Soedanezen verspreid over de verschillende gesloten centra in het land. Zestig Soedanezen (zowel terugkeer in het kader van Dublin, vrijwillige terugkeer als gedwongen terugkeer) werden sinds begin augustus teruggestuurd en een twintigtal Soedanezen diende een asielaanvraag in. Gisteren nog, vertrok een Soedanees naar zijn herkomstland. De vlucht is goed verlopen.