Te weinig welzijnsvoorzieningen in Vlaamse Rand

1 september 2015, over deze onderwerpen: Welzijn

Er zijn te weinig welzijnsvoorzieningen in de Vlaamse Rand rond Brussel. In de Bijzondere Jeugdzorg is de achterstand met de rest van Vlaanderen het grootst. Dat blijkt uit onderzoek van Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) op basis van cijfers van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Per tienduizend inwoners zijn er over alle welzijnssectoren, van revalidatiecentra tot kinderopvang, in Vlaams-Brabant 411 plaatsen. Het gemiddelde over heel Vlaanderen is 479 plaatsen en West-Vlaanderen telt er zelfs 523.

Vooral in de Bijzondere Jeugdzorg loopt Vlaams-Brabant achter, met slechts de helft van het gemiddelde aantal plaatsen, en dan doet Halle-Vilvoorde nog veel slechter dan Leuven. "Een kind in nood heeft zo drie keer meer kans om de juiste hulp te krijgen in West-Vlaanderen dan in Halle-Vilvoorde", zegt Parys. "Kinderen kunnen ook het best niet ver van huis worden opgevangen omdat ze dan elke link met hun verwanten dreigen te verliezen."

Een ander voorbeeld van de Vlaams-Brabantse achterstand zijn de erkende centra voor herstelverblijf. In heel Vlaams-Brabant is er geen enkel dergelijk centrum, in West-Vlaanderen zijn er 120. In kinderopvang valt vooral het cijfer van de buitenschoolse kinderopvang op: 5,12 plaatsen per 100 kinderen in Vlaams-Brabant t.o.v. bijna 10 voor Limburg.

Het kleiner aantal welzijnsvoorzieningen vertaalt zich logischerwijze ook in het kleiner dan gemiddeld aantal mensen dat in Vlaams-Brabant in de welzijnssector werkt. Het zijn er 53 per 1000 inwoners, tegenover 60 voor heel Vlaanderen. Voor West-Vlaanderen is dit 63.

De goede score van West-Vlaanderen is volgens Parys geen toeval. "De Broeders van Liefde, Caritas en de CM staan daar historisch sterk. Daardoor is er veel infrastructuur uitgebouwd en dat zie je in de cijfers", zegt hij. Vlaams-Brabant kampt dan weer met hoge grondprijzen, en als er geld voor uitbreiding wordt uitgetrokken, haalt Oost-Brabant het geld vaak binnen ten nadele van de Vlaamse Rand.

Parys stelt voor de investeringen in de welzijnssector beter te spreiden, zodat de Vlaamse Rand beter aan bod komt en zijn historische achterstand geleidelijk kan wegwerken. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is vandaag overigens al met een correctie bezig. Bij uitbreiding van de middelen wordt 10 procent vooraf genomen om de historische achterstand van Antwerpen, Brussel en de Vlaamse Rand weg te werken. Ook het in het Vlaams regeerakkoord aangekondigde Vlabzorginvest moet voor Parys voor een inhaalbeweging in de Vlaamse Rand zorgen.

"We moeten opletten dat we met de welzijnsvoorzieningen in de Vlaamse Rand niet in een vicieuze cirkel terechtkomen", waarschuwt Parys. "Nieuwe middelen worden verdeeld naarmate er vraag naar is. Aangezien jeugdrechters in de Vlaamse Rand minder geneigd zijn om een plaatsing op te leggen, omdat er toch geen capaciteit is, dreigt de achterstand in de Bijzondere Jeugdzorg er nog toe te nemen."