SWT nog steeds rem op activering

11 januari 2019, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Pensioenen

Met het herstructureringsplan dat op tafel ligt bij Proximus laait ook het debat over brugpensioen terug op. Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, is echter vooral een rem op activering, zo stelt volksvertegenwoordiger Axel Ronse.

”Slechts 2,5 procent van de ingestroomde SWT’ers gaat weer aan de slag, zo blijkt uit cijfers die ik heb opgevraagd bij minister Muyters. Dat lage cijfer is des te opvallender gelet op de vele vacatures die door VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB werden voorgesteld: 617.622 in totaal, of 233 vacatures per ingestroomde SWT’er.” We moeten nochtans de inactieve bevolking – die niet werkt en ook niet zoekt naar een baan – activeren. “Door het SWT te behouden, zeggen we eigenlijk ‘We geloven niet meer in je’. Laat ons dus het SWT uitdoven en geen nieuwe instroom meer voorzien. SWT is zowel sociaal als economisch onverantwoord. Sociaal vanwege de grote vergrijzingskost en economisch gelet op het enorm groot aantal permanent openstaande vacatures”, aldus Axel Ronse.

Vlaams Parlementslid Axel Ronse analyseerde de cijfers die hij kreeg van minister van Werk Philippe Muyters als antwoord op een schriftelijke vraag. Die cijfers zijn veelzeggend: van de 2.826 SWT’ers die eind 2016 nog werkzoekend waren bij de VDAB gingen er 28 aan de slag. Van de 2.678 SWT’ers die sinds 2017 instroomden, stroomden er ondertussen 65 door naar werk.

Axel Ronse: “Deze cijfers zijn dramatisch. Slechts 2,5 procent van de ingestroomde SWT’ers gaat weer aan de slag. Bij de uitstroom naar werk zien we dat de eerste drie maanden cruciaal zijn. De helft van de SWT’ers die een job vindt, vindt die binnen die termijn. Daarna daalt de kans zienderogen.”

Dat is opmerkelijk. Het is algemeen geweten dat Vlaanderen momenteel kampt met een arbeidskrapte. Ronse stelt vast dat het systeem van SWT niet werkt: “Er zijn ongeveer 84.000 SWT’ers. Dat is een groot aantal getalenteerde mensen die perfect ingezet kunnen worden. Er zijn meer dan 50.000 openstaande vacatures en toch is er een groep SWT’ers die we niet aan de slag krijgen. Dat ligt niet aan de inspanningen van de VDAB, maar aan het statuut zelf.”

Activering
De VDAB doet nochtans steeds meer inspanningen. Sinds oktober 2018 gaan SWT’ers ook mee met de nieuwe contactstrategie van de VDAB. Ze worden veel actiever aangeschreven en aangesproken en begeleid.

De VDAB heeft zijn werking naar SWT’ers versterkt door meer vacatures aan te bieden. Axel Ronse: “Aan de 2.798 SWT’ers die begin 2017 nog werkzoekend waren, en die ondertussen niet uitgestroomd zijn naar werk, werden in de loop van 2018 in totaal 364.086 vacatures aangeboden via mededelingen, sollicitatie-opdrachten en mails op maat. Het gemiddeld aantal vacatures dat per SWT’er werd aangeboden is 130. Er werden 15 effectieve sollicitatie-opdrachten verstuurd. 14 SWT’ers kregen minstens 1 sollicitatie-opdracht.”

Aan de 2.644 SWT’ers die later instroomden, met name sinds 2017, en die ondertussen niet uitgestroomd zijn naar werk, werden in de loop van 2018 in totaal 617.622 vacatures aangeboden via mededelingen, sollicitatie-opdrachten en mails op maat. “Het gemiddeld aantal vacatures dat per SWT’er werd aangeboden is 233. Er werden 148 effectieve sollicitatie-opdrachten verstuurd. 107 SWT’ers kregen minstens 1 sollicitatie-opdracht.”

De inspanningen van de VDAB resulteren dus maar zeer beperkt in resultaten. “Dat ligt niet aan de inspanningen van de VDAB, maar aan het statuut zelf”, aldus Axel Ronse. Hij pleit ervoor om brugpensioen af te schaffen. “Mijn partij zal dat bij de komende verkiezingen en regeringsvorming terug op tafel leggen. “We moeten de verworven rechten niet afnemen, maar een nieuwe toestroom is onverantwoord. We moeten het systeem dus laten uitdoven.”