Subsidiedatabank komt er volgend jaar

19 oktober 2016, over deze onderwerpen: Het middenveld, Financiën, Innovatie

De subsidiedatabank, die de verschillende subsidiestromen vanuit de diverse overheden in kaart brengt, wordt volgend jaar operationeel. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA) van Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD). “Meer transparantie in de subsidiestromen van de overheid is een belangrijke uitdaging waaraan we met de databank tegemoetkomen”, stelt Diependaele.

Het was Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA) die enkele weken geleden de kat de bel aanbond. Hij wou de subsidiestroom vanuit de Vlaamse overheid naar het Middenveld Het maatschappelijke middenveld is het geheel van particuliere organisaties en instellingen die de verschillende groepen, meningen en belangen in onze samenleving vertegenwoordigen. Doordat zij bemiddelen tussen de individuele burgers en de overheid, vervullen zij een belangrijke brugfunctie. De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Zo rekenen wij naast vakbonden en mutualiteiten ook heel wat andere verenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) tot het middenveld, met inbegrip zelfs van actiecomités en buurtinformatienetwerken (BIN). Meer daarover lees je hier. middenveld in kaart brengen. Wegens het ontbreken van een algemeen overzicht moesten de gegevens per departement opgevraagd worden, met als resultaat een fragmentarisch overzicht.

Momenteel bestaat er wel het boekhoudkundig systeem van de overheid OraFin, dat biedt weliswaar een betalingsoverzicht, maar bevat geen gegevens over de finaliteit van de subsidies. “Een overkoepelende subsidiedatabank moet hieraan tegemoetkomen en het risico op dubbele subsidies vermijden”, vertelt Matthias Diependaele.

In de beleidsbrief Financiën en Begroting wordt aangekondigd dat de oprichting van een dergelijke databank vanuit het departement Financiën en Begroting wordt onderzocht. Met dit doel werd het project 'Slimme subsidies' opgestart. Alle subsidieverstrekkende entiteiten zijn hierbij betrokken. Het project moet leiden tot een verdere digitalisering, stroomlijning en vereenvoudiging van overheidssubsidies. Het Agentschap ‘Informatie Vlaanderen’ zal het project verder aansturen.

“Al in de loop van 2017 moet de databank operationeel worden. Opnieuw een hele stap vooruit in het voornemen van de regering om radicaal digitaal te gaan”, besluit Diependaele.