Studie EY toont aan dat de verandering op gang komt

4 juni 2015, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Belastingen, Financiën

Vandaag publiceerde EY zijn jaarlijkse attractiviteitsbarometer op basis van onderzoek bij buitenlandse investeerders. Daaruit blijkt dat ons land het vijfde aantrekkelijkste Europese land is en dat het vertrouwen groeit dankzij de hervormingsmaatregelen van de federale regering. Voor N-VA-voorzitter Bart De Wever toont de studie aan dat de motor weer aanslaat. "Maar we zijn er nog lang niet. We moeten verder hervormen."

"Na jaren van stilstand en zelfs achteruitgang, trekken we weer buitenlandse investeringen aan. Zeker Antwerpen deed in het in 2014 bijzonder goed en ook voor dit jaar zien de vooruitzichten er positief uit. Bedrijven als ERS, Nippon Shokubai en Huyndai Mobis kondigden al voor miljarden euro’s investeringen aan. Investeringen die honderden jobs gaan opleveren. En ik ben ervan overtuigd dat er nog goed nieuws zal volgen. Buitenlandse bedrijven hebben weer vertrouwen in onze economie", aldus De Wever.

"Na 25 jaar socialisme, kunnen we nu eindelijk de verandering realiseren. We kunnen maatregelen nemen die in het verleden onbespreekbaar waren, maar wel noodzakelijk zijn. En dat bewijst dit onderzoek. Maar liefst twee derde van de buitenlandse investeerders vindt de maatregelen van de regering-Michel positief tot zeer positief. Dat is de verandering in beleid, in onze economie én ons land", zegt de N-VA-voorzitter.

Maar het probleem blijft onze Loonkostenhandicap De mate waarin lonen in een bepaald land hoger liggen dan in een of meer concurrerende landen. Een loonkostenhandicap heeft in de regel een negatieve impact op de economische groei en de creatie van jobs. Daarom is er sinds 1996 in België een wet van kracht die stelt dat we geen bijkomende loonkostenhandicap meer mogen opbouwen. loonkostenhandicap , die voor buitenlandse bedrijven nog steeds een hindernis vormt en jobs kost. Bart De Wever: "Uit de studie blijkt dat de Indexsprong België is een van de weinige landen die een automatische indexering kennen. Dat mechanisme zorgt ervoor dat de lonen en sociale uitkeringen steeds aangepast zijn aan de inflatie. Doordat met de levensduurte ook de lonen stijgen, ontstaat echter het risico op een loonhandicap, wat de concurrentiekracht ondermijnt. Een indexsprong, waarbij men de automatische indexaanpassing tijdelijk overslaat, biedt daarvoor een oplossing. indexsprong als een doortastende maatregel wordt ervaren. Maar het is niet genoeg. We moeten de lasten op arbeid verder verlagen zodat er ook banen bijkomen. Maar dat kunnen we enkel als ook de werknemers erop vooruitgaan. De tax shift moet ook een belastingverlaging zijn. Mensen moeten dat netto in hun portefeuille voelen. Dus moeten we ook besparen."

"De studie van EY toont aan dat de motor aanslaat. De verandering komt op gang en we gaan weer vooruit. Maar we zijn er nog niet. We moeten nu verder gaan op de ingeslagen weg en hervormen. Alleen zo zullen we er met zijn allen op vooruitgaan", besluit Bart De Wever.