Studenten met een beperking vinden sneller hun weg naar Vlaams hoger onderwijs

19 juli 2018, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Personen met een beperking

Het aantal studenten met een functiebeperking is de afgelopen jaren in het Vlaams hoger onderwijs fors gestegen, zowel in absolute aantallen als in percentages. Ook hun studierendement ging in stijgende lijn. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Ingeborg De Meulemeester. “De voorbije jaren stelden we al een stijging vast van het aantal studenten met een beperking in ons Vlaams hoger onderwijs. De stijging zet zich voort en daar ben ik uiteraard blij om.”

Wat de generatiestudenten (eerste inschrijving) betreft, steeg het aantal studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs van 293 (0,96 procent op het totale aantal studenten) in het academiejaar 2012-2013 tot 408 (1,46 procent) in 2016-2017. Aan de universiteit werd een stijging geregistreerd van 87 (0,57 procent) tot 168 (0,85 procent). Bij de niet-generatiestudenten was er in de vermelde periode een toename van 711 (0,70 procent) tot 1014 (1,12 procent) in hogescholen en van 318 (0,46 procent) tot 573 (0,70 procent) aan universiteiten.

Ook het studierendement - dit wordt berekend door het aantal verworven studiepunten te delen door het aantal dat opgenomen werd - ging de hoogte in. Bij de generatiestudenten werd in hogescholen een vooruitgang geregistreerd van 55 procent in 2012-2013 tot 63 procent in 2014-2015. In universiteiten was er een toename van 54 tot 62 procent. Bij de niet-generatiestudenten was er in de hogescholen een stagnatie van ongeveer 76 procent, terwijl er in de universiteit een groei was van 76 tot 83 procent.

“Het verschil in studierendement tussen generatiestudenten met en zonder een beperking verkleinde doorheen de jaren zowel binnen de hogescholen als binnen de universiteiten. Ook bij de niet-generatiestudenten merken we dat het verschil in 2016-2017 is verkleind”, aldus De Meulemeester. “Dat studenten met een beperking sneller hun weg naar ons Vlaams hoger onderwijs vinden, kan ik alleen maar toejuichen. Ik heb dan ook goede hoop dat deze evolutie zich voortzet”, besluit De Meulemeester.