Studenten kunnen zich voorbereiden op veilige examens

5 mei 2020, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Coronacrisis

De examens in het hoger onderwijs kunnen doorgaan in veilige omstandigheden en studenten zullen zich terdege kunnen voorbereiden. Hogescholen die hun examenroosters nog niet bekend gemaakt hebben, zullen dat ten laatste tegen 19 mei doen. Hogescholen zullen sociaal kwetsbare studenten – die thuis geen eigen plek hebben om rustig te studeren of geen toegang hebben tot een computer – gericht kunnen uitnodigen naar stille studieplekken op de campus. Voor de veilige organisatie van de examens zelf heeft de federale Cel Evaluatie (Celeval) op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de hoger onderwijsinstellingen nu ook een specifiek advies uitgewerkt, met o.a. afstandsmaatregelen en hygiënische voorschriften.

Alle Vlaamse hogescholen en universiteiten zijn bij het begin van de coronacrisis in een mum van tijd overgeschakeld op afstandsonderwijs. Over de examens bestond bij veel studenten enige ongerustheid, maar er wordt achter de schermen hard gewerkt zodat de studenten zich goed kunnen voorbereiden op veilige examens. Vele hogescholen en universiteiten hebben hun examenroosters al bekendgemaakt of zullen dat nog doen tegen ten allerlaatste 19 mei.

Studenten zullen zich ook goed kunnen voorbereiden op die examens. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts werkt samen met de hogescholen en universiteiten al een tijdje aan oplossingen voor kwetsbare studenten, die geen eigen plek hebben om rustig te kunnen studeren of geen toegang hebben tot een eigen computer. Het zou gaan om ongeveer 10 procent van de hogeschoolstudenten. De hogescholen zullen deze studenten vanaf nu beginnen uit te nodigen om indien gewenst gebruik te maken van stille studieplekken op de campus. Er is overleg geweest met de expertengroep die de exitstrategie begeleidt (GEES) en deze uitzondering voor een beperkte groep van kwetsbare studenten kreeg groen licht.

De examens zelf kunnen doorgaan in veilige omstandigheden. Weyts vroeg verschillende verduidelijkingen over de veilige organisatie van examens aan de federale Cel Evaluatie (Celeval), die nu een advies heeft uitgewerkt. Er zijn nu duidelijke aanbevelingen over onder meer afstandsmaatregelen bij fysieke examens (bv. minstens 1,5 meter afstand tussen alle aanwezigen in het examenlokaal), hygiënische voorschriften (bv. de examenpapieren minstens 24 uur bewaren in een afgesloten container), veilige verplaatsingsstromen (bv. eenrichtingsverkeer voor het betreden en verlaten van het examenlokaal) en persoonlijk beschermingsmateriaal (bv. de aanbeveling om een mondmasker te dragen).

De hogescholen en universiteiten beschikken nu over een kader voor de veilige organisatie van examens. Alle instellingen zullen de aanbevelingen vertalen naar hun eigen werking. Het is mogelijk en zelfs logisch dat er tussen instellingen verschillen zullen bestaan, maar er is nu een gemeenschappelijke basis.