Strijd tegen consumentenfraude door ondernemingen: N-VA schakelt een versnelling hoger

27 september 2018, over deze onderwerpen: Ondernemen, Justitie

De Panoreportage van dinsdag bracht het probleem van faillissementsfraude in de bouwsector onder de aandacht. De N-VA is al een tijd aan het werken aan oplossingen om het probleem van fraude door of via ondernemingen beter te bestrijden. De partij wil het verschil tussen bona– en malafide bedrijven duidelijker en groter maken. Daartoe liggen al verschillende wetsvoorstellen klaar. Meest in het oog springen daarbij het aanhouden van een derdenrekening en een online register van beroepsverboden.

Vorig jaar werd overigens al een wetsvoorstel gestemd dat de strijd tegen slapende vennootschappen opvoert. De N-VA zorgde er toen voor dat vennootschappen die hun jaarrekening niet neerleggen voortaan zéér snel ontbonden kunnen worden. De jaarrekening is echter een belangrijke bron van informatie over de financiële gezondheid van een vennootschap. Vroeger ontsnapten slapende vennootschappen minstens drie jaar de dans. Deze maatregel maakt het nu mogelijk dat het Brussels parket in het kader van het Kanaalplan tienduizenden spookbedrijven in het vizier heeft. Opvallend: PS stemde vorig jaar tégen.

Kamerlid Goedele Uyttersprot heeft nu een wetsvoorstel uitgewerkt rond het invoeren van een kwaliteitsrekening voor ondernemingen. De derdenrekening waar bijvoorbeeld advocaten nu al mee moeten werken dient als inspiratie. Zo’n kwaliteitsrekening wordt volledig afgezonderd van het vermogen van de onderneming. Deze bankrekening wordt immers aangehouden door een tussenpersoon zoals een beroepsvereniging, consumentenorganisatie of een vzw.

Wanneer een klant zijn voorschotten naar zo’n rekening overschrijft, heeft de onderneming alvast de zekerheid dat zijn klant kan betalen. De tussenpersoon zal vervolgens de onderneming uitbetalen naarmate die haar verplichtingen nakomt. Zo heeft ook de klant zekerheid dat hij geen kat in een zak koopt. Financieel stabiele ondernemingen zullen zich zo duidelijk kunnen onderscheiden van andere door ervoor te kiezen om met zo’n rekening te werken. De derdenrekening vormt dan een kwaliteitslabel: niet voor niets spreken we over een kwaliteitsrekening.

Kamerlid Goedele Uyttersprot: “De N-VA liet in 2014 in het federaal regeerakkoord al opnemen dat dergelijke uitbreiding van een kwaliteitsrekening diende te worden onderzocht. Ministers Geens en Peeters lijken echter geen initiatief te willen nemen, en dus willen wij niet langer talmen. Het praktisch nut beperkt zich trouwens niet alleen tot bouwaannemers, maar strekt zich uit tot alle dienstverleners en verkopers die voorschotten ontvangen. Ook kleinhandelaars die werken met cadeaubonnen en geboortelijsten bijvoorbeeld.”

Kamerlid Johan Klaps heeft daarnaast nog een wetsvoorstel klaar dat een online openbaar register van beroepsverboden opricht. Een ondernemer die een kennelijke grove fout heeft begaan die bijgedragen heeft tot een faillissement kan immers van de rechtbank al jaar en dag het verbod krijgen om gedurende maximum tien jaar nog een onderneming uit te baten of een bestuursfunctie op te nemen.

Kamerlid Johan Klaps: “Vroeger werd zo’n register op papier bijgehouden bij de kruispuntbank van ondernemingen, maar Johan Vande Lanotte heeft dat destijds als minister van Economie afgeschaft. Minister Peeters lijkt ook niet geneigd om dat register opnieuw in het leven te roepen. In andere landen blijkt zo’n register echter een zéér nuttig instrument voor consumenten, overheid én ondernemingen te goeder trouw. Wij vinden dat iedereen het recht heeft om te weten aan wie diens geld wordt toevertrouwd.”