Strengere Vlaamse regels voor sportmakelaars

4 december 2018, over deze onderwerpen: Minderjarigen, Sport

‘Operatie Propere Handen’, het onderzoek van het federaal parket naar witwaspraktijken, omkoping en matchfixing in het Belgisch voetbal, heeft veel stof en verontwaardiging doen opwaaien. Op verschillende fronten wordt nu aan oplossingen gewerkt om de wantoestanden aan te pakken en in de toekomst te vermijden. Vlaanderen beslist alvast strengere regels op te leggen voor sportmakelaars.

‘Operatie Propere Handen’ heeft aan het licht gebracht dat er een groot probleem is in het Belgisch voetbal. Een schandaal in de populairste sport dat erg hard is aangekomen bij spelers en bij supporters. Het enige juiste antwoord dat de voetbalwereld hierop kan bieden, is dan ook om van dit moment gebruik te maken om de problemen ernstig aan te pakken.

Vlaams minister van Sport en Werk Philippe Muyters: “Het is duidelijk dat er iets moet veranderen en het is belangrijk dat we dit grondig en op verschillende niveaus aanpakken. Clubs, competities en bonden, maar ook de verschillende beleidsniveaus van het land, moeten nu voor oplossingen zorgen.”

Om aan de Europese regels inzake vrij verkeer van diensten tegemoet te komen, moest de Vlaamse regelgeving in 2011 grondig worden herzien en moest het oude systeem van erkenningen worden afgeschaft. Sportmakelaars vallen echter wel nog altijd onder verschillende andere regelgevingen, waaronder het wettelijk kader voor private arbeidsbemiddeling. Daarbij zijn ze gehouden aan de Belgische sociale en fiscale wetgeving.

Vlaams minister van Sport en Werk Philippe Muyters: “Sportmakelaars moeten al aan een aantal regelgevingen voldoen, maar om hun activiteiten in de toekomst nog beter te kunnen opvolgen, introduceren we vandaag 4 extra maatregelen in het kader van de private arbeidsbemiddeling. Met de nieuwe, strengere regels krijgen we meer transparantie op de makelaarsmarkt en zullen we vooral jonge spelers beter kunnen beschermen.”

1) Verplichte registratie
Sportmakelaars die in Vlaanderen activiteiten willen verrichten, zullen zich voortaan verplicht moeten registreren. Een adviescommissie kan bovendien overgaan tot intrekking of schorsing van de registratie. Ook internationale sportmakelaars of makelaars die al geregistreerd zijn in een ander gewest, zullen zich alsnog in Vlaanderen moeten registeren.

2) Borgstelling van 25.000 euro
Sportmakelaars zullen een borgstelling van 25.000 euro moeten neerleggen bij de Deposito- en Consignatiekas. Dit bedrag moet de drempel vormen die voor meer professionaliteit in de makelaarswereld zorgt en de huis-, tuin- en keukenmakelaars laat bezinnen. Vandaag bestaan er immers bijna evenveel voetbalmakelaars in België, dan er professionele voetballers zijn.

3) Makelaars mogen niet optreden voor jongeren onder 15 jaar
Het gaat om een verbod op het verrichten van diensten door sportmakelaars voor jongeren onder de 15 jaar.

4) Makelaars mogen geen vergoeding vragen voor jongeren onder 18 jaar
Bij de bemiddeling voor minderjarige sporters, mogen makelaars geen vergoeding vragen. De Vlaamse sociale inspectie zal zowel bij makelaars als clubs controles uitvoeren.

Niet enkel op Vlaams niveau wil minister Muyters naar oplossingen zoeken. Vorige week zat hij samen met zijn Europese collega-ministers van Sport en ook daar is de problematiek van wantoestanden in de voetbalwereld ter sprake gekomen. De Europese ministers van Sport engageren zich om samen te werken en ook internationaal te bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden.

Vlaams minister van Sport en Werk Philippe Muyters: “Vlaanderen zorgt voor nieuwe strengere regels voor sportmakelaars om wantoestanden in de toekomst te helpen voorkomen en ook internationaal zullen beleidsmakers naar oplossingen zoeken. Maar hier kan en mag het niet bij blijven. De voetbalwereld heeft zelf veel sleutels in handen. Ik herhaal daarom mijn oproep aan de Pro League en de KBVB om belangrijke stappen te nemen en het vertrouwen en de geloofwaardigheid van de grootste sport in Vlaanderen terug te winnen.”