Stoute jongens en meisjes straf je pas écht als je hun speelgoed afneemt

11 december 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid, Politie, Justitie

Er heerst onvrede bij de politierechters. Ze verliezen binnenkort misschien de mogelijkheid om hardleerse verkeerscriminelen onmiddellijk aan te houden op de rechtbank waar ze tot een gevangenisstraf worden veroordeeld. Een hangend wetsontwerp van de minister van Justitie wil die maatregel immers beperken tot de gevangenisstraffen boven de drie jaar. En die bestaan in het wegverkeersrecht gewoon niet.

De N-VA vindt het spijtig dat hierdoor een indruk van straffeloosheid wordt gewekt. “Politierechters zullen in de toekomst immers nog steeds dezelfde gevangenisstraffen kunnen opleggen. Tegelijk herinneren we minister Geens echter aan zijn belofte om inderdaad alle gevangenisstraffen boven een jaar in de toekomst ook effectief uit te laten voeren”, zegt Kamerlid Daphne Dumery.

Stoute jongens en meisjes straf je pas écht als je hun speelgoed afneemt
Een alternatieve oplossing om de toenemende verkeerscriminaliteit degelijk aan te pakken zou de uitbreiding van de ‘verbeurdverklaring’ kunnen zijn. Bij die bijkomende straf verliest de chauffeur het eigendomsrecht over zijn wagen waarmee hij het misdrijf beging.

Die mogelijkheid tot verbeurdverklaring bestaat al, maar de N-VA wil het toepassingsgebied ervan uitbreiden. Bijvoorbeeld door de verbeurdverklaring al mogelijk te maken bij een veroordeling tot verval van het recht tot sturen van minimum drie maand in plaats van zes maand nu.

Sommige wegpiraten rijden echter rond met speelgoed dat niet van henzelf is. De wagen van een familielid bijvoorbeeld. Of van een verhuurbedrijf. In zo’n gevallen moet voor de N-VA een verbeurdverklaring ‘bij equivalent’ kunnen uitgesproken worden. Er wordt dan gedacht aan een vervangende geldsom. Maar voor de N-VA moet ook bekeken worden of in de plaats niet het eigen (niet-betrokken) voertuig van een wegpiraat verbeurd kan worden verklaard.

“Het kan voor onze partij immers niet dat verkeerscriminelen er louter met een geldboete en/of rijverbod van afkomen. En zeker niet in een land dat op vlak van verkeersveiligheid beter moet scoren”, besluit Daphne Dumery.