Steunpakket voor artiesten en technici: reactie Kamerlid Björn Anseeuw

4 juli 2020, over deze onderwerpen: Cultuur, Coronacrisis

Eerder deze week kwamen de opmerkingen binnen van de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State over het wetsvoorstel van groenen en socialisten dat artiesten en technici uit de culturele sector makkelijker toegang geeft tot werkloosheidsuitkeringen. Dat de linkse partijen dit voorstel dat morrelt aan de basisbeginselen van de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid op een drafje voor het zomerreces door het parlement willen jagen, kan er voor Kamerlid Björn Anseeuw niet in.

Half juni keurde de Kamercommissie Sociale Zaken het voorstel goed.  Maar omdat de minimumvoorwaarden voor werknemers in de artistieke sector om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering danig zullen worden verlaagd zodat vrijwel iedereen er aanspraak op zal kunnen maken, stuurde de plenaire vergadering het op aangeven van Björn Anseeuw naar de Raad van State voor advies.

Dit advies is nu binnen en willen de linkse partijen het voor het reces door het parlement jagen. Björn Anseeuw:

“Dit donkerrode wetsvoorstel creëert een onverantwoorde discriminatie tussen kunstenaars die op basis van slechts 10 of 20 arbeidsdagen toegang zouden krijgen tot de werkloosheidsverzekering, tegenover andere werklozen die hiervoor eerst 312 arbeidsdagen moeten presteren. Dit wetsvoorstel houdt een groot risico in op sociale fraude en ontsporing van de uitgaven in de sociale zekerheid, waarvan de bonafide kunstenaars op termijn het slachtoffer van dreigen te worden.

Dit soort van wijzigingen aan de basisbeginselen van de sociale zekerheid mogen niet op een drafje zonder budgettaire berekening noch zicht op de financiering ervan nog snel voor het zomerreces door het parlement gejaagd worden, maar moeten op tafel komen bij de lopende besprekingen van de federale regeringsvorming. Het is meer dan genoeg geweest met deze ondoordachte Sinterklaaspolitiek in het federale parlement en hoog tijd voor ernstige politieke besluitvorming.”