Stel het koninklijk park van Laken open voor het publiek

23 oktober 2019, over deze onderwerpen: Monarchie, Wonen en werken in Brussel

De commissie Leefmilieu in het Brussels parlement besprak vandaag opnieuw het voorstel om het park van het koninklijk domein van Laken open te stellen voor het publiek. N-VA-fractievoorzitter Cieltje Van Achter herhaalde haar oproep om er 2 publieke parken van te maken en het koninklijk park te herleiden naar het historische park van 1830. Verder vroeg Cieltje Van Achter minister Maron (Ecolo) om Leefmilieu Brussel te laten onderzoeken hoe de openstelling met respect voor de natuur zou kunnen gebeuren.

Samen met de federale fractie onderzocht ook de Brusselse N-VA-fractie hoe het Park van Laken kan opengesteld worden voor het publiek. Kamerleden Peter Buysrogge en Tomas Roggeman dienden hiervoor een federaal wetsvoorstel in. In het Brusselse parlement diende fractievoorzitter Cieltje Van Achter een resolutie in om meer dan de helft van het - 186 hectaren tellende - Park van Laken open te stellen voor het publiek.

“Hiermee willen we meer openbaar groen, vooral in het noorden van Brussel, creëren. In het voorstel zou het koninklijk park herleid worden tot het historische park van 1830. Zo blijft enerzijds de erfgoedwaarde van het kasteeldomein als landschapshistorische eenheid intact, en anderzijds kan men door die indeling op een efficiënte manier de nodige veiligheidssystemen plaatsen. De andere delen, gericht op de bewonersbuurten in Laken en in Neder-over-Heembeek, kunnen dan worden opengesteld voor het publiek”, besluit Cieltje Van Achter.