Steeds minder jongeren in de leertijd: actieplan nodig!

16 februari 2019, over deze onderwerpen: Werken, Minderjarigen

Naast het recent ingevoerde duaal leren bestaat ook de leertijd, het vroegere ‘leercontract’, nog steeds. “Leren op de schoolbanken is niet voor iedere scholier weggelegd, sommigen leren beter door de praktijk van de werkvloer”, aldus Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA). “Helaas kent het succes van deze leertijd al jaren een dalende trend. SYNTRA-Vlaanderen kreeg hier een duidelijke regierol over de leertijd. Ik pleit daarom voor een actieplein, om het tij te keren. Liever vandaag dan morgen!”

Minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) voerde samen met de minister van Onderwijs het duaal leren in. Een belangrijke stap voor het zogenaamde werkplekleren, waarbij de ervaring van de werkvloer aan belang wint voor de leerlingen. Er worden nu een 55-tal opleidingen aangeboden.
Ook de leertijd, het zogenaamde ‘leercontract’, bestaat nog steeds als opleidingssysteem van gecombineerd werken en leren. De meeste leertijd-opleidingen duren drie jaar. Per week gaat de student vier dagen een vak in een onderneming aanleren. Daarnaast is er één dag les per week, een meer theoretische opleiding in een SYNTRA-campus. “Leren op de schoolbanken is niet voor iedere scholier weggelegd, sommigen leren beter door de praktijk van de werkvloer en door reeds een specifiek beroep uit te oefenen of te assisteren. Een sterk systeem van leren en werken is belangrijk voor veel leerlingen die schoolmoe maar niet leermoe zijn”, aldus Vlaams Parlementslid Axel Ronse. Voor ze effectief de arbeidsmarkt op moeten, hebben jongeren al heel wat werkervaring opgedaan. Ronse: “Het is dan ook een belangrijk wapen in de strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom én voor onze bedrijven die op zoek zijn naar talent.”

Dalende trend
Helaas blijkt uit cijfers die Axel Ronse opvroeg bij minister van Werk Philippe Muyters dat de leertijd nog steeds een dalende trend kent. In 2014 volgden 3.377 jongeren een leertraject, in 2017 nog maar 2.111 en in 2018 slechts 1.158 jongeren. Deze Vlaamse Regering kende aan SYNTRA-Vlaanderen een duidelijke regierol toe inzake de uitbouw van de leertijd. Ronse ziet dan ook een taak weggelegd voor SYNTRA om die neerwaartse trend keren. Ronse: ”We mogen het belang van leertijd niet miskennen. De leertijd zal in de toekomst wel opgaan in duaal leren, maar voorlopig zijn nog veel opleidingen enkel beschikbaar in de leertijd, niet in duaal leren. Daarom is het van belang dat we nog steeds een goede vertegenwoordiging hebben in de leertijd. Zo hebben we ook een basis voor een overgang in de toekomst voor bepaalde opleidingen, en dat biedt meer kansen op succes dan volledig van nul te moeten beginnen voor bepaalde opleidingen.

Actieplan nodig
SYNTRA heeft ontegensprekelijk expertise die we niet mogen laten verloren gaan. Ronse: “De minister heeft daarom eerder al aan de gedelegeerd bestuurder van SYNTRA-Vlaanderen gevraagd om samen met de SYNTRA-vzw’s een gedragen actieplan uit te werken rond de leertijd. Zo’n actieplan is dringend nodig om het aantal jongeren in de leertijd niet te laten dalen in richtingen waarvoor geen duaal aanbod bestaat. Wij wachten immers al enige tijd op concrete actie van SYNTRA”.