Steeds meer volwassenen volgen afstandsonderwijs

10 oktober 2018, over deze onderwerpen: Nederlands leren

Eén op de vijf cursisten uit het volwassenenonderwijs volgt een opleiding van thuis uit. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis heeft opgevraagd bij onderwijsminister Hilde Crevits. Vera Celis reageert tevreden: “Dankzij de flexibiliteit van het afstandsonderwijs wordt de drempel voor volwassenen om zich bij te scholen veel lager.”

Met 198.979 waren ze, de cursisten die via een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs, zogenaamd ‘gecombineerd onderwijs’, in het schooljaar 2017-2018 een opleiding volgden aan het volwassenenonderwijs. Het aandeel van het gecombineerd onderwijs t.o.v. het volledig contactonderwijs is in de laatste jaren sterk toegenomen: in het schooljaar 2013-2014 volgden slechts 15,75 procent van het totaal aantal cursisten een opleiding binnen het gecombineerd onderwijs (goed voor 137.161 inschrijvingen). In het schooljaar 2017-2018 was dit aandeel al opgeklommen tot 22,23 procent (198.979 inschrijvingen).

Voor parlementslid Vera Celis is de stijging van het aantal cursisten binnen het gecombineerd onderwijs goed nieuws: “Vooral volwassenen met een druk gezinsleven of een drukke job krijgen dankzij de flexibiliteit van het gecombineerd onderwijs toch de mogelijkheid om zich bij te scholen of om het noodzakelijke diploma van het secundair onderwijs te behalen zonder zich veelvuldig te moeten verplaatsen.”

Als we kijken naar de populairste opleidingen binnen het gecombineerd onderwijs, dan konden vooral de specifieke lerarenopleiding (SLO), met 39.062 cursisten, en het secundair volwassenenonderwijs, met 26.693 cursisten, rekenen op de meeste belangstelling. Ook de interesse voor een cursus Nederlands Tweede Taal (NT2) binnen het gecombineerd onderwijs ligt hoog, met 14.356 cursisten.

“Dat de belangstelling voor een cursus Nederlands Tweede Taal (NT2) binnen het gecombineerd onderwijs blijft stijgen is opvallend. Dit is natuurlijk essentieel voor de kansen van nieuwkomers of oudkomers op de arbeidsmarkt, en voor hun integratie in deze samenleving”, zegt Vera Celis. Het is duidelijk dat dit ‘gecombineerd onderwijs’ mensen extra kansen geeft.