Steeds meer Vlaamse scholen kiezen voor energiezuinig en voor eigen hernieuwbare energie

19 februari 2019, over deze onderwerpen: Schoolinfrastructuur, Energiebeleid

Steeds meer Vlaamse scholen kiezen voor de plaatsing van zonnepanelen. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis aan minister van Onderwijs Hilde Crevits. Dankzij de goedkope energielening van de Vlaamse Regering zijn er reeds 81 projecten voor schoolgebouwen goedgekeurd aan een investeringsbedrag van ongeveer 3 miljoen euro.

Zes jaar geleden bleek uit de Schoolgebouwenmonitor van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) dat slechts 14 procent van de Vlaamse scholen zelf energie opwekte via hernieuwbare energiebronnen. Dat kon veel beter. Daarom besliste de Vlaamse Regering enkele jaren geleden om via het Klimaatfonds energiezuinige investeringen in het onderwijs aan te moedigen. Dit resulteerde in 11 concrete klimaatacties, met onder andere een subsidie voor de afstelling van verwarmingsketels en een goedkope ‘zonnelening’.

Schoolbesturen kunnen een goedkope lening aangaan aan een rentevoet van 1 procent op een duurtijd van maximaal 15 jaar. Sinds 1 juli 2018 is het ook mogelijk om de lening in te zetten voor zonneboilers, warmtepompen en warmtekrachtkoppelingscentrales. De lening is een succes: in totaal werden reeds 81 projecten goedgekeurd. Het gaat hier om 60 projecten in het vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO) en het officieel gesubsidieerd onderwijs (OGO) en 21 projecten in het gemeenschapsonderwijs (GO!). Dankzij deze investeringen konden in het VGO en het officieel gesubsidieerd onderwijs OGO 7.133 zonnepanelen geplaatst worden met een vermogen van samen 1.957,29 kilowattpiek aan een investeringsbedrag 1.955.659,54 euro. In het GO! werd 1.050 496,76 euro geïnvesteerd, goed voor zonnepanelen met een vermogen van 856,63 kilowattpiek.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis is tevreden dat steeds meer scholen kiezen voor ecologische en duurzame investeringen en beklemtoont de financiële voordelen: “Dankzij investeringen in energiezuinigheid en de plaatsing van zonnepanelen dragen scholen niet enkel bij tot de reductie van CO2, ze kunnen ook aanzienlijk besparen op hun elektriciteitsfactuur waardoor er meer middelen vrijkomen om te investeren in de omkadering van de leerlingen.”