Steeds meer Vlaamse leerkrachten versterken kennis van het Nederlands in Brussels Franstalig onderwijs

15 december 2019, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Leerkrachten en directies, Wonen en werken in Brussel

Het aantal Vlaamse leerkrachten die via detachering in de Franse Gemeenschap gaan werken, gaat in licht stijgende lijn. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier opvroeg via een schriftelijke vraag bij Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Waar in de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 amper 2 Vlaamse leerkrachten in de Franse Gemeenschap les gingen geven, steeg dit aantal licht naar 5 in het schooljaar 2017-2018 en 8 een jaar later. Annabel Tavernier: “Het is positief dat de aantallen in stijgende lijn gaan, maar er is duidelijk nog veel werk aan de winkel om de uitwisseling van leerkrachten in de verf te zetten, vooral in Brussel.”

Van de 8 leerkrachten die in 2018-2019 in het Franstalig onderwijs gingen werken, waren er drie van hen tewerkgesteld in scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoeveel leerkrachten er vanuit de Franse Gemeenschap de voorbije jaren in de Vlaamse Gemeenschap zijn gaan werken, daar heeft AGODI (Agentschap voor Onderwijsdiensten) dan weer geen zicht op.

In zijn antwoord liet minister Weyts weten te gaan overleggen en samenwerken met de Franse Gemeenschap om werk te maken van meer uitwisselingen tussen taal- en andere leerkrachten van beide onderwijssystemen. “Ik juich dat uiteraard toe”, aldus Tavernier. “Gelet op de dalende kennis van het Frans en het Nederlands zijn zo’n uitwisselingen wenselijk in Brussel, aangezien we toch een stad willen die maximaal tweetalig is, in het belang van de Brusselaars en de pendelaars. Slechts 7,8 procent van de Franstalige leerlingen heeft op 18-jarige leeftijd kennis van het Nederlands. Overigens gaat ook de kennis van het Frans bij Brusselse ketjes die Nederlandstalig onderwijs volgen in dalende lijn. Nog slechts 68,8 procent van die leerlingen geeft aan goede kennis van het Frans te hebben. Brussel heeft bovendien het voordeel dat leerkrachten er kunnen wisselen zonder veel tijdrovende verplaatsingen.”