Steeds meer senioren voor de klas

17 december 2018, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies

Het aantal ervaren leerkrachten die na hun pensioengerechtigde leeftijd nog blijven lesgeven, is in de laatste drie schooljaren met maar liefst 60 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis. Er zijn ook steeds meer leerkrachten die na hun pensionering terugkeren naar de klas: een stijging met bijna 50 procent. Vera Celis juicht dit toe: “Ervaren leerkrachten die, ondanks het feit dat ze pensioengerechtigd zijn, nog zin hebben om te werken en op deze manier hun school blijven ondersteunen met hun ervaring, moeten we alle kansen geven.”

Sinds 2009 is het voor leerkrachten en directieleden mogelijk om na hun pensioengerechtigde leeftijd verder te blijven werken in het onderwijs. De voorbije drie schooljaren maakten steeds meer leerkrachten gebruik van die mogelijkheid. In het schooljaar 2017-2018 lag het aantal op 429 leerkrachten, een opvallende stijging tegenover de 270 ervaren leerkrachten die in het schooljaar 2015-2016 actief waren. Ook het aantal leerkrachten die na hun pensioen nog een (tijdelijke) opdracht aannemen om hun oude school uit de nood te helpen, stijgt van 620 leerkrachten in 2015-2016 naar 916 leerkrachten in 2017-2018. Eén leerkracht had zelfs de respectabele leeftijd van 79 jaar.

De meesten van hen gaven les in het basisonderwijs. In het schooljaar 2017-2018 bleven namelijk 173 leerkrachten doorwerken met leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs. In het secundair onderwijs lag het cijfer, met 125 leerkrachten, iets lager.

Bij het aantal leerkrachten dat na hun pensionering terug een deeltijdse of voltijdse onderwijsopdracht opnamen, bemerken we hoge cijfers van leerkrachten in het basisonderwijs (485) én in het secundair onderwijs (291). Wanneer we tenslotte kijken naar de locatie, zijn zowel bij de leerkrachten die blijven doorwerken als zij die terugkeren na hun pensioen, Antwerpen en Gent het best vertegenwoordigd.

Deze cijfers zijn te verklaren door de toenemende Vergrijzing Een stijging van de gemiddelde leeftijd doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Een periode van vergrijzing gaat vaak ook gepaard met een bevolkingsdaling. Die is concreet zichtbaar in de bevolkingspiramide, waarvan de basis inkrimpt en daardoor ook het draagvlak voor de sociale zekerheid. vergrijzing , door de stijgende motivatie bij oudere leerkrachten om nog enkele jaren te blijven verder werken, maar ook door het stijgende lerarentekort. Voor Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis blijft de aanwezigheid van leerkrachten boven 65 jaar voornamelijk een positief gegeven: “Scholen blijven zo rekenen op leerkrachten die na hun pensioengerechtigde leeftijd nog de motivatie en de kracht hebben om te blijven doorgaan, te meer omdat er in sommige regio’s vandaag al een lerarentekort bestaat dat de komende jaren wellicht zal toenemen.”

Vlaams Parlementslid Vera Celis pleit er daarom voor om werk te blijven maken van maatregelen die het lerarenberoep aantrekkelijker maken, zoals een degelijke aanvangsbegeleiding en de vermindering van de planlast.