Steeds meer krapte schoonmaak- en onderhoudspersoneel

12 januari 2020, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid

In de eerste 9 maanden van 2019 noteerde de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB 15.283 dienstencheques vacatures. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Allessia Claes. “Meer dan 98 procent van deze vacatures betreft vacatures voor schoonmaak- en onderhoudspersoneel. En slechts 55 procent geraakte ingevuld. Inzetten op opleiding is de oplossing.”

Het systeem van dienstencheques is een belangrijk hulpmiddel voor veel Vlaamse gezinnen. Vooral voor huishoudhulp worden dienstencheques ingezet, maar ook strijkopdrachten, boodschappendiensten en vervoer van personen met beperkte mobiliteit behoren tot de mogelijkheden. Het is het hulpmiddel bij uitstek voor veel Vlamingen om werk en gezin te combineren. Steeds meer trouwens: in 2018 is het aantal aangevraagde gegroeid met een goede 3 procent.

De populariteit heeft echter ook een keerzijde. Uit de cijfers blijft een groot tekort aan poets- en huishoudhulpen om de openstaande vacatures in te vullen. “Van de meer dan 15.000 vacatures in de eerste drie kwartalen van 2019 werd slechts een kleine 55 procent ingevuld”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Allessia Claes. “Jaar na jaar zien we het aantal sollicitanten dalen.”

De krapte op die arbeidsmarkt neem toe. Dat blijkt ook als we kijken naar het aantal werkzoekenden met ‘beroepsaspiratie’ poetshulp-strijken en dat vergelijken met het aantal openstaande vacatures. “Als er minder dan 4 werkzoekenden beschikbaar zijn per vacature spreken we van krapte, en dit is  het geval sinds 2017. Die ratio daalt immers al jaren, van 6,6 in 2014 naar 1,6 in het derde kwartaal van dit jaar. De krapte neemt al jaren structureel toe”, aldus Claes.

Intensieve dienstverlening en opleiding
Uit het antwoord van de minister blijkt dat er een ‘intensieve dienstverlening’ is voor de sector door de VDAB. Die voert dan toeleidingsacties uit om deze vacatures in te vullen, tenzij het dienstenchequebedrijf expliciet aangeeft dat dat niet nodig is, hetgeen hoogst uitzonderlijk is. Zo werden in de eerste 3 kwartalen van 2019 33.822 gepersonaliseerde sollicitatiemededelingen en bijna 1,2 miljoen automatische mededelingen (voor een bredere groep van werkzoekenden) verspreid. Daarnaast zet de VDAB volop in op opleiding. Claes juicht die opleidingsinitiatieven van VDAB toe. “Het is dan ook van groot belang dat Vlaanderen blijft inzetten op opleiding zodat voldoende mensen deze functies kunnen uitoefenen, zonder in te boeten aan competentie. De poets- en strijkhulpen leveren immers dag na dag erg waardevol werk waarbij zij zich voor de volle 100 procent inzetten voor heel wat Vlaamse gezinnen”, besluit Claes.