Steeds meer jongeren met complexe beperkingen krijgen permanent onderwijs aan huis

29 maart 2020, over deze onderwerpen: Buitengewoon onderwijs, Personen met een beperking, Coronacrisis

Steeds minder kinderen met een handicap vragen een vrijstelling van de leerplicht. Ze doen dan weer steeds vaker een beroep op permanent onderwijs aan huis. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels opvroeg bij onderwijsminister Ben Weyts. “Ons onderwijs is toegankelijker geworden voor jongeren met complexe beperkingen en ernstige gedrags- en emotionele problemen,” zegt Kathleen Krekels. “En ook in coronatijd worden deze jongeren niet vergeten.”

Elke jongere is leerplichtig tot de leeftijd van achttien jaar. Dat geldt ook voor jongeren met een handicap. Voor wie dat onmogelijk is in een school, kan dat met permanent onderwijs aan huis. Lukt dat niet, dan kunnen de ouders een ‘vrijstelling van de leerplicht’ aanvragen bij de onderwijsinspectie. “Het aantal vrijstellingen is de afgelopen schooljaren opvallend afgenomen,” zegt volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels. “In het schooljaar 2014-2015 ging het nog om 37 leerlingen. Dat aantal is elk jaar afgenomen. In 2018-2019 ging het nog maar om 18 leerlingen.”

Tegelijk is er een toename van het aantal leerlingen dat permanent onderwijs aan huis krijgt. De leerling met een gunstig advies voor onderwijs aan huis, krijgt op die manier vier lestijden per week. Een leerkracht uit het buitengewoon onderwijs komt daarbij aan huis of in de zorginstelling de les geven. “In het schooljaar 2015 – 2016 kregen 99 leerlingen permanent onderwijs aan huis. Dat steeg elk jaar en bedroeg in 2018 – 2019 in totaal 162 leerlingen. De meeste van deze jongeren krijgen dat onderwijs niet ‘thuis’ maar in de zorginstelling waar ze overdag verblijven”, aldus Krekels. Ze verwijst bijvoorbeeld naar ’t Vonderke in Merksplas, dat samenwerkt met de school voor buitengewoon onderwijs VIBO Brem. Die school geeft hen bovendien tips en ideeën zodat er dagelijks een moment van “leren” kan zijn in de instelling.

Het systeem is ook tijdens deze coronacrisis van kracht. Uiteraard komt er nu geen leerkracht aan huis of in de instelling, maar wordt digitaal voor een aangepast aanbod gezorgd. Dit wordt dan door de ouders of personeel van de instelling opgenomen in de dagplanning.

“Scholen lijken het recht op onderwijs steeds meer te kunnen invullen voor kinderen met complexe beperkingen en ernstige gedrags- en emotionele problemen. Dat is een positieve trend. De Vlaamse Regering maakt nu volop werk van een nieuw begeleidingsdecreet ter vervanging van het M-decreet. Ook daarin moet deze evolutie worden meegenomen opdat voor elke jongere de meest kwaliteitsvolle invulling van het recht op onderwijs kan genieten.”