Statuut van student-ondernemer blijkt onmiddellijk een succes

15 mei 2018, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Hoger onderwijs

De invoering van het statuut van student-ondernemer is een succes. Uit cijfers die Kamerlid Werner Janssen opvroeg bij federaal minister voor zelfstandigen Ducarme, blijkt immers dat één jaar na de invoering al 5.008 studenten het statuut hebben.

Sinds 1 januari 2017 kunnen studenten met een zelfstandige activiteit genieten van het statuut van de student-zelfstandige. Het statuut is één van de vele maatregelen die de federale regering de voorbije jaren heeft genomen om het ondernemerschap in dit land te verbeteren.

Studenten tussen 18 en 25 jaar die een opleiding van minstens 27 studiepunten volgen aan een Belgische onderwijsinstelling en aanwezig zijn tijdens de les, kunnen op een laagdrempelige manier als zelfstandige aan de slag. In vergelijking met het ‘echte’ zelfstandigenstatuut betalen zij immers minder (para)fiscale lasten. Op die manier kunnen zij nog tijdens hun studie proeven van het ondernemerschap, wat hen warm moet maken om dit na hun studie verder te zetten binnen het reguliere statuut.

Eén jaar na de invoering hebben al 5.008 studenten het statuut verkregen. Daarbij zijn 2.947 mannen en 2.061 vrouwen. In het laatste trimester van 2017 steeg hun aantal met maar liefst 11,41 procent. Een opsplitsing per gewest was op heden nog niet bekend.

“Het grote aantal studenten dat in het eerste jaar na de invoering intekende op het statuut van student-zelfstandige is zonder meer indrukwekkend. Een goede samenwerking tussen de verschillende overheden en de onderwijsinstellingen zorgt ervoor dat de studenten kennis krijgen van dit nieuwe statuut. Op deze manier werken de federale en de Vlaamse regering verder aan het ontwikkelen van ondernemerschap vanaf de schoolbanken, een belangrijke stap naar verdere economische groei. Wij hopen dat deze trend zich doorzet bij de eerste volledige evaluatie in september 2018”, aldus Werner Janssen, Kamerlid voor de N-VA.